Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Eleştirel Okuma ve Yazma

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT3004 3 Eleştirel Okuma ve Yazma 2/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı
Dersin amacı, çağdaş çeviri kuram ve kavramlarını tanıtmak ve bunlardan yola çıkarak şiir, roman, öykü gibi edebi metin türleri ve teknik, hukuk, tıp dilinde yazılmış olan farklı metin türleri ve bu türlerin çevirileri aracılığıyla çeviri sorunları, çeviride kullanılacak yöntemler ve İngilizce-Türkçe arasındaki benzerlik ve ayrımlar konusunda öğrencilerin duyarlığını arttırmaktır. 


Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba 09:00-12:00 Ataköy Yerleşkesi 4D03/05
Görüşme Saatleri ve Yeri Cem Özışık, Çarşamba, 16:00-17:00 Ataköy Yerleşkesi 4D10
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, tartışma, bireysel ve grup çalışması

Temel Kaynaklar Boztaş, İ., Aksoy, Z. & Kocaman, A. (1994). İngilizce Çeviri Kılavuzu. Ankara, Hacettepe Taş.

 
Diğer Kaynaklar  

 

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Yalın tümceler, iyelik yapıları Tartışma
2. Hafta Var/Yok, ad, zamir ve ad belirleyicileri Tartışma
3. Hafta Too/Enough, dönüşlü yapılar Tartışma
4. Hafta Belgisiz zamirler, karşılaştırma yapıları Tartışma
5. Hafta Koşut yapılar, kiplikler Tartışma
6. Hafta Zamanlar, edilgen yapılar Tartışma
7. Hafta Koşul anlatan yapılar, eylemlik yapıları Tartışma
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Ver -ing yapıları, -ing ve -ed sıfat görevli yapılar Tartışma
10. Hafta Ettirgen yapı, ad cümlecikleri Tartışma
11. Hafta Wish tümcecikleri, sıfat tümcecikleri Tartışma
12. Hafta Zarf tümcecikleri, cümle başında "it" kullanımı Tartışma
13. Hafta Tümce bağlaçları, özne ile ana eylemin ayrılması Tartışma
14. Hafta Devrik yapılar, dilek ve istek kipleri Tartışma
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 15
Derse Devam / Katılım 1 15
Final 1 40


ÖÇ-1Öğrenci bu dersin sonunda, temel çeviri kuram ve kavramlarının bilir.
ÖÇ-2Çeviri yapabilmek için gerekli çözümlemeleri ayırt eder.
ÖÇ-3Çeviri sürecinde, kaynak metinleri anlamsal katmanlarına ayrıştırır.
ÖÇ-4İngilizce yazılı basın ürünleri inceleyebilir, çözümleyebilir ve Türkçe çevirilerini yapabilir.
ÖÇ-5Çeviri çalışmalarıyla edebiyat alanında üslubun, görsel ve işitsel özelliklerin metnin iletisindeki önemini kavrar ve hedef metne aktarır.
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5