Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT3001 3 İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları I 2/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, yabancı dil öğretimi alanındaki güncel yaklaşımları ve yöntemleri, dayandıkları temel ilkeler ışığında irdeleyerek, öğretmen adaylarının bu yaklaşımlar ve yöntemleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmelerine yardımcı olmaktır.


Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi 09:00-12:00 Ataköy Yerleşkesi 1B03/05
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi 16:00-17:00 Ataköy Yerleşkesi 4D10
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, tartışma, değişik kaynaklardan araştırma yapma

Temel Kaynaklar Larsen-Freeman, D. & Anderson, M. (2011). Techniques and principles in language teaching. Oxford, Oxford University Press.

 

Diğer Kaynaklar  

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin amaçlarının ve içeriğinin tanıtılması Yabancı dil öğrenimi ve öğretimi alanındaki temel terimler ve kısaltmalar
2. Hafta Yabancı dil öğretimi ve öğrenimi süreçlerini etkileyen faktörler
3. Hafta Öğretim yaklaşımı, yöntemi, öğretim tekniği kavramları
4. Hafta Yabancı dil öğretimi yaklaşımlarına ve yöntemlerine tarihsel bir bakış
5. Hafta Gramer-çeviri Yöntemi
6. Hafta Dolaysız Yöntem
7. Hafta Genel tekrar
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta İşitsel-dilsel Yöntem
10. Hafta Sessiz Yol Yöntemi
11. Hafta Esinlemeli Yöntem
12. Hafta Danışmanlı Dil Öğrenim Yöntemi
13. Hafta Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi
14. Hafta İletişimsel Yöntem
15. Hafta Genel tekrar
16. Hafta Final sınav haftası
17. Hafta Final sınav haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 15
Derse Devam / Katılım 1 15
Final 1 40


ÖÇ-1‘Yaklaşım’, ‘yöntem’, ‘öğretim tekniği’, ‘öğretim materyali’ gibi kavramları birbirinden ayırabilme
ÖÇ-2Yabancı dil öğretiminde öğretim-öğrenim süreçlerini etkileyen faktörlerin neler olduğunu söyleyebilme
ÖÇ-3Yabancı dil öğretimi alanındaki yaklaşımları/yöntemleri birbiriyle karşılaştırabilme
ÖÇ-4Yabancı dil öğretiminde, öğrenci yanlışlarının düzeltilmesi, gramer öğretimi, yabancı dil sınıflarında anadilin kullanımı, olumlu bir sınıf atmosferi yaratma, öğrenci özerkliğini geliştirme konularıyla ilgili fikirlerini tartışabilme
ÖÇ-5Yabancı dil öğretimi yaklaşımlarının/ yöntemlerinin önerdiği etkinlik ve materyal türlerinin hangi amaçlarla kullanıldıklarını söyleyebilme
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5