Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Dilbilim I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT3003 3 Dilbilim I 2/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilere dilbilimin temel kavramlarını, terimlerini ve analiz yöntemlerini öğretmeyi hedefler. Dilbilimsel analiz yöntemlerinin, başta İngilizce ve Türkçe olmak üzere, farklı dillerden verilere uygulanması ve dillerin yapısal özelliklerinin karşılaştırılması yoluyla, öğrencilerin diller arasındaki farklılıklar ve tüm dillere ait evrensel dilbilgisi özellikleri konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.


Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Veysel Kılıç
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımı ve örnekler, sınıf içi tartışmalar, veri analizi, problem çözümleri

Temel Kaynaklar Fromkin, V., Rodman, R., & Hyams, N. M. (2009). An introduction to language. Cengage Learning.
O'Grady, W., Dobrovolsky, M., & Katamba, F. (Eds.). (1997). Contemporary linguistics: An introduction. Harlow,, UK: Longman.

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin amacı, hedefleri, ders konularıyla ilgili genel bilgilerin verilmesi.
2. Hafta İnsan dilini diğer canlıların kullandığı iletişim araçlarından ayıran özellikler, evrensel dilbilgisi
3. Hafta Sesbilime giriş; seslerin özellikleri
4. Hafta Seslerin özellikleri, ses değişim kuralları
5. Hafta Hece yapısı, vurgu, ezgi, diller arasındaki farklılıklar
6. Hafta Biçimbilime giriş; Biçimbirimler, kökler ve ekler, kelime yapısı analizi
7. Hafta Dillerde kelime yapısı, biçimbirimler açısından farklılıklar
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Sözdizime giriş, tümce yapısı, öbek yapısı
10. Hafta Öbek yapısı kuralları, ağaç şemaları, seçimsel kısıtlamalar
11. Hafta Tümcede öğelerin yer değiştirmesi, dönüşüm kuralları
12. Hafta Sözdizim açısından diller arasındaki farklılıklar
13. Hafta Anlambilime giriş, kelime anlamı, kelimeler arasındaki anlam ilişkileri
14. Hafta Tümce anlamı, tümceler arası anlamsal ilişkiler, ad öbeklerinin anlamsal rolleri
15. Hafta Edimbilim, anlamın bağlamsal, durumsal yönleri
16. Hafta Yarıyıl sonu sınavları
17. Hafta Yarıyıl sonu sınavları
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Yabancı dil ediniminde karşılaşılabilecek sorunları değerlendirebilme
ÖÇ-2Diller arasındaki yapısal farklılıkları ve benzerlikleri analiz edebilme.
ÖÇ-3Diller arasındaki dilbilgisel farklılık ve benzerlikleri yabancı dil öğretiminde kullanabilmeleri.
ÖÇ-4Dilbilimsel analiz yöntemlerini farklı dillerden verilere uygulayabilme.
ÖÇ-5Dilbilimin terimlerini, kavramlarını, analiz yöntemlerini tanıma.
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5