Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İngiliz Edebiyatı I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT3002 3 İngiliz Edebiyatı I 2/0/0 Z İngilizce 4
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilerin edebi metinleri anlamaya ve yorumlamaya yönelik becerileri üzerinde odaklanarak ikinci dildeki becerilerini geliştirmektir. Bu ders kapsamında okuma, konuşma ve yazma becerileri geliştirilirken, çeşitli kavram ve konular incelenerek öğrenciye tarih, kültür ve edebiyat bilgisi verilmesi amaçlanır.
Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Yüzyüze
Temel Kaynaklar Greenblatt, S., & Abrams, M. H. (Eds.). (2012). The Norton anthology of English literature. WW Norton & Company.

The Beowulf Booklet

Fletcher, R. H. (1919). A History of English Literature. RG Badger.

Abrams, M. H., & Harpham, G. (2014). A glossary of literary terms. Cengage Learning
Diğer Kaynaklar Ousby, I. (1996). Literature in English.

Thornley, G. C. (1984). An outline of English literature. Longman.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin içeriğinin ve amacının tanıtımı.
2. Hafta Beowulf Destanı.
3. Hafta Beowulf Destanı; Karakter Analizi.
4. Hafta Beowulf Destanı; Temaların Analizi.
5. Hafta Canterbury Tales, Chaucer ve Tarihi Dönem.
6. Hafta Canterbury Tales; Karakter Analizi.
7. Hafta Canterbury Tales; Temaların Analizi.
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Sir Gawain and the Green Knight Destanı; Tarihi Dönem.
10. Hafta Sir Gawain and the Green Knight Destanı; Tarihi Dönem.
11. Hafta Sir Gawain and the Green Knight Destanı; Karakter Analizi.
12. Hafta Sir Gawain and the Green Knight Destanı; Temaların Analizi.
13. Hafta 16.YY İngiliz Edebiyatı; Tarihi Dönem.
14. Hafta Utopia ve Humanizma.
15. Hafta Utopia; Bölümler.
16. Hafta Final sınavı
17. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Öğrenciler ingilizce metinleri bağlamsal kullanımları içinde çözümlerler.
ÖÇ-2İngiliz Edebiyatının Eski İngilizce ve Orta İngilizce Dönemlerine ait yazın metinlerini analiz edebilirler.
ÖÇ-3Yazın metinlerini açıklayabilir, alt metinlere ulaşabilirler.
ÖÇ-4Yazın metinlerindeki alt metinleri yorumlayabilirler.
ÖÇ-5Yazın metinlerinde kullanılan edebi sanatları gösterebilirler.
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5