Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Eğitim Psikolojisi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
EMB0004 2 Eğitim Psikolojisi 2/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı Bu dersin amacı;öğrencilerin gelişim ve öğrenme süreçlerini kavrayabilmelerini, gelişim ve öğrenme ile ilgili kavramları açıklayabilmelerini sağlamaktır.
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Gülçin Güven
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri A şubesi Salı saat 13:00-15:50, 4B 0810 B şubesi Salı 09:45-12:10, 4C1618
Görüşme Saatleri ve Yeri Ataköy Yerleşkesi Kat: 5 B-03 Salı 16:00-17:00 Yer: A-K 5B 03
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Tartışma ve Soru-Cevap
Temel Kaynaklar Eğitim Psikolojisi. Editör: Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak . Pegem Akademi Yayınları. Ankara:2014. .
Diğer Kaynaklar Eğitim Psikolojisi. Robert E. Slavin. Nobel Yayıncılık. Ankara:2013. Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Prof. Dr. Nuray Senemoğlu. Gazi Kitabevi Yayını. Ankara:2004.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Gelişimin Doğası.Gelişim, büyüme, olgunlaşma, gelişimin ilkeleri ve hazır bulunuşluluk
2. Hafta Bedensel ve Devinsel Gelişim
3. Hafta Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi
4. Hafta Kişilik Gelişimi (Psiko-sosyal Gelişim ve Ahlak Gelişimi)
5. Hafta Kişilik Gelişimi (Psiko-sosyal Gelişim ve Ahlak Gelişimi)
6. Hafta Öğrenmenin Doğası
7. Hafta Öğrenmede Davranışsal Yaklaşımlar
8. Hafta Sosyal Öğrenme Kuramı
9. Hafta Gestalt ve İnsancıl yaklaşımda Öğrenme
10. Hafta Bilgiyi İşleme Modeli
11. Hafta Öğrenmeden Öğretime
12. Hafta Öğrenmeyi kolaylaştırıcı etmenler Öğrencileri Öğrenmeye Motive Etmek
13. Hafta Öğrenme ilkelerinin sınıf ortamında uygulanabilirliğinde dikkat edilmesi gerekenler
14. Hafta Konuları Gözden geçirme
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
katılım 1 20
Final 1 50


ÖÇ-1Gelişimin tanımını ve ilkelerini kavrayabilme
ÖÇ-2Fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişimin kavramlarını açıklayabilme
ÖÇ-3Kişilik gelişimine ilişkin kuramları açıklayabilme
ÖÇ-4Bilişsel ve ahlaki gelişime ilişkin kuramları açıklayabilme
ÖÇ-5Sosyal, dil ve mizah gelişimini kavrayabilme
ÖÇ-6Öğrenmenin tanımını kavrayabilme, öğrenmeyle ilişkili değişkenleri açıklayabilme
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5          
ÖÇ 6