Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İngilizcenin Yapısı

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT2005 2 İngilizcenin Yapısı 2/0/0 Z İngilizce 2
Dersin Amacı
Sözcükler ve dil yapıları arasındaki ilişki; ön ek ve son ekler yardımıyla sözcük üretmek; sözlü ve yazılı dilde deyimler, söz öbekleri, eşdizimlilik, argo, güzel adlandırma, neolojizm, atasözleri ve öbeksi eylemler. 
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Okutman. Dr. Sinan Bataklar
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe 09:00-11:30 (Grup A) 13:00-15:30 (Grup B)
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi-Salı-Çarşamba ve Cuma günleri saat 11:00-17:30 arası
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, sınıf içi tartışma, grup çalışması, bireysel çalışma
Temel Kaynaklar

Rubin, D. (1986). Gaining word power. Macmillan.

Levine, H., Levine, N., & Levine, R. T. (1993). Vocabulary for the College-bound Student. Amsco School Publications.

Gairns, R., & Redman, S. (1993). Working with words. Ernst Klett Sprachen.

Hiebert, E. H., & Kamil, M. L. (Eds.). (2005). Teaching and learning vocabulary: Bringing research to practice. Routledge.

Jackson, H., & Amvela, E. Z. (2000). Words, meaning and vocabulary: An introduction to modern English lexicology. Continuum.

Thomas, N. (1991). Advanced vocabulary and idiom. Nelson.

Diğer Kaynaklar

McCarthy, M., & O'dell, F. (2003). English vocabulary in use: Advanced. Ernst Klett Sprachen.

Taylor, L. L. (1992). Vocabulary in action. Prentice-Hall.

Longman Active Study Dictionary of English; Ed.-in-Chief: Della Summers. Longman, 1991.

Akmajian, A. (Ed.). (2001). Linguistics: An introduction to language and communication. MIT press.

Carstairs-McCarthy, A. (2002). An introduction to English morphology: words and their structure. Edinburgh University Press.

 

Nation, I. S. (2001). Learning vocabulary in another language. Ernst Klett Sprachen.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin kapsamı ve üzerinde durulacak konuların açıklanması
2. Hafta Sözlük kullanımı, sözlük türleri ve içeriği
3. Hafta Biçimbilgisel açıdan sözcüğün yapısı
4. Hafta Ekler ve türleri- çekim yapısı
5. Hafta Yapım eklerine genel bir bakış- önek ve sonekler
6. Hafta Yapım eklerine genel bir bakış- önek ve sonekler
7. Hafta Ek getirme dışındaki sözcük yapım yolları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Sözcük öbekleri ve eşdizimlilik. Sözcük türleri göz önünde bulundurarak meydana gelen öbekleşmeler
10. Hafta Eşdizimlilik üzerine daha detaylı örnek ve alıştırmalar
11. Hafta Sözcüğün anlamsal boyutu, eş anlamlılık, zıt anlamlılık, çok anlamlılık
12. Hafta Anlamsal ve yapısal olarak problem yarabilecek sözcük türleri
13. Hafta İngilizcede Latin, Anglo-Saxon, Grek kaynaklı sözcükler
14. Hafta İngilizceye başka dillerden giren sözcükler
15. Hafta Sözcük öğretimi üzerine genel bilgiler
16. Hafta Yarıyıl sonu sınavı
17. Hafta Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Bu dersin sonunda öğrenciler zengin bir sözcük bilgisi sayesinde kendilerini yabancı dilde daha etkili bir şekilde ifade edebileceklerdir.
ÖÇ-2Bu dersin sonunda öğrenciler farklı kelimelerin farklı yapılarını karşılaştırabiliceklerdir.
ÖÇ-3Bu dersin sonunda öğrenciler farklı kelimelerin farklı yapılarını karşılaştırabiliceklerdir.
ÖÇ-4Bu dersin sonunda öğrenciler bağlamsal ipuçlarını kullanarak sözcük anlamı çıkarımı yapabileceklerdir.
ÖÇ-5Bu dersin sonunda öğrenciler kelimelerin kök ve eklerini analiz edebiliceklerdir.
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5