Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Sözlü İletişim Becerileri 2

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT2004 2 Sözlü İletişim Becerileri 2 2/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı
Bu ders, 1.yarıyılda verilen Sözlü İletişim Becerileri 1 dersinin devamıdır. Dersin amacı, öğrencilerin etkili iletişim becerilerini geliştirerek grup karşısında konuşabilme yetisine ulaşmalarını sağlamaktır. Ders, öğrencilerin görsel-işitsel becerilerini geliştirerek konuşma hazırlama ve sunma konularına ağırlık vermektedir. Öğrencilerden, değişik konularda sözlü sunumlar yapmaları beklenmektedir. Öğrencilerin sunum yapma tekniklerini öğrenebilmeleri için, uygun olan başarılı sunumlar model olarak incelenecektir. Ders, aynı zamanda, öğrencilerin iş hayatında önemli olan mülakat, sosyalleşme, toplantı yapma, vb. konulardaki sözlü iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.


Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Hasan Hüseyin Zeyrek
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı- 09:00-11:00/11:00-13:00 (A&B grupları) Basın Ekspres B-302/A-303
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi günleri 09:00-17:00 arası Şirinevler YDB-709
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Öğrenci odaklı, eklektik, iletişimsel, görev ve proje odaklı.

Temel Kaynaklar

www.englishclub.com; www.englishdaily626.com; www.esl-lab.com; www.listenaminute.com; www.voalearningenglish.com; www.esldiscussions.com; www.eslflow.com; www.britishcouncil.org/learningenglish; www.esltalkingpoints.com; www.A-Z quotes.com

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Bazı özlü sözlerin yorumlanması ve verilen mesajla ilgili olarak grup tartışmaları yapılması. Sözlü anlatım ve tartışma
2. Hafta Değişik başlıklar altında grup ve tüm sınıf tartışmaları. Sözlü anlatım ve tartışma
3. Hafta Değişik başlıklar altında grup ve tüm sınıf tartışmaları. Sözlü anlatım ve tartışma
4. Hafta Sözcük çalışmaları. Özellikle deyimler üzerinde çalış- malar. Sözlü anlatım ve tartışma
5. Hafta İlham verici atasözlerinin ve özlü sözlerin yorumlan- ması ve tartışılması. Sözlü anlatım ve tartışma
6. Hafta Muhtelif konu başlıkları üzerinde ikili soru-cevap ve tar- tışma. Sözlü anlatım ve tartışma
7. Hafta Muhtelif konu başlıkları üzerinde ikili soru-cevap ve tar- tışma. Sözlü anlatım ve tartışma
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Bilimsel makaleler okuyup, ilgili konuyu yorumlama ve tartışma. Okuma ve tartışma
10. Hafta Akademik konuşmaları izleme/dinleme. TED konuşma- larını dinleme ve yorumlama. Dinleme ve yorumlama
11. Hafta Mülakat, sosyalleşme, telefonda konuşma gibi günlük ve mesleki diyaloglar üzerinde çalışma. Sözlü anlatım
12. Hafta Bireysel öğrenci sunumları. Sunum
13. Hafta Bireysel öğrenci sunumları. Sunum
14. Hafta Tekrarlar ve özetlemeler. Sözlü anlatım ve tartışma
15. Hafta
16. Hafta Yarıyıl Sonu Sınavı
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Sunumlar 1 20
Final 1 40


ÖÇ-1İngilizce sözlü iletişim özelliklerinin bazılarını daha ileri düzeyde kendi konuşmasında uygular.
ÖÇ-2İngilizce sözlü iletişimi doğal ve akıcı kılmak için daha çeşitli kalıplaşmış ifadeleri daha sık kullanır.
ÖÇ-3Tartışma, rol oynama, bireysel ve grup sunumları ve doğaçlama gibi iletişim ortamlarında daha etkili bir şekilde İngilizce sözlü iletişim kurar.
ÖÇ-4İngilizce sözlü iletişim kurarken konuşmanın amacı, gerçekleştiği yer, konuşmacılar arasındaki ilişkiye dikkat ederek uygun ifadeler ve stratejiler kullanır.
ÖÇ-5Hedef dilde mümkün olduğunca doğru ve akıcı olarak konuşma denemeleri yaparlar.
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5