Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Dinleme ve Sesletim II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT2003 2 Dinleme ve Sesletim II 2/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı

Bu dersin amacı, not alma, öngörüde bulunma, belli ve ayrıntılı bilgiye ulaşma, bağlamdan anlam çıkarma, içeriğin özünü anlama gibi dinleme alt-becerilerinin edinilmesidir.


Ön Koşullar ELT2003
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Hüseyin Can
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma 09:00-11:00 Derslik: 4C0406 Cuma 11:00-13:00 Derslik: 4B0305
Görüşme Saatleri ve Yeri Hüseyin Can Salı 10:00-11:00 Şirinevler Yerleşkesi Ofis: 704
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Sözlü anlatım ve tartışma

Temel Kaynaklar  Avery, P., & Ehrlich, S. (1992). Teaching American English pronunciation (p. 77). Oxford: Oxford University Press.

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Vowels, Diphthongs, Consonants: a general overview
2. Hafta Homophones, Homographs, and Silent Letters
3. Hafta Word Stress, a general overview Primary and Secondary Stress
4. Hafta Stress in Compounds and Words with Inflectional Suffixes and Derivational Morphemes
5. Hafta Vowel Reduction and The Schwa
6. Hafta Sentence Stress
7. Hafta The Stress-timed Rhythm of English
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Connected Speech, a general overview
10. Hafta Intonation, a general overview
11. Hafta Linking & Intrusion
12. Hafta Assimilation
13. Hafta Elision
14. Hafta Kelime Listesi Phonological Processes, Assimilation, Dissimilation, Segment Deletion, Segment Addition
15. Hafta Genel tekrar
16. Hafta Yarıyıl Sonu Sınavı
17. Hafta Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Kısa sınav(lar) 2 20
Final 1 40


ÖÇ-1Öğrenciler parçalarüstü sese birimin kapsamında olan vurgu çeşitleri ve doğru yerlerini, ses perdesini, duraklamayı ve entonasyonu tanımlar ve öğrenir.
ÖÇ-2İngilizce cümlede vurguyu nerede yapabileceğini bilir.
ÖÇ-3İngilizce'de gözlemlenen bazı ses olaylarını tanır, açıklar ve formülize eder.
ÖÇ-4Ek almış ya da bileşik sözcüklerde vurguyu tanır ve yerleştirir.
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4