Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Yazma Becerileri 2

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT2002 2 Yazma Becerileri 2 2/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrenim ve öğretim yöntemleri üzerine çeşitli metinler kullanılarak akademik kompozisyon ve tez yazma kuralları çerçevesinde öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini geliştirmektir.


Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Okutman. Dr. Sinan Bataklar
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma, B Şubesi: 10:00-13:00, A Şubesi: 13:00-16:00
Görüşme Saatleri ve Yeri Okutman Dr. Sinan BATAKLAR, Şirinevler Yerleşkesi, YDB-708 nolu ofis, 0212 498 41 54, s.bataklar@iku.edu.tr
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Yüz yüze
Temel Kaynaklar

Oshima, A., & Hogue, A. (2000). Writing Academic English.

Smalley, R. L., Ruetten, M. K., & Kozyrev, J. (2001). Refining composition skills: Rhetoric and grammar. Boston, MA: Heinle & Heinle.

James, M. O., & Evans, N. W. (1989). Beyond words: an advanced reading course. Prentice Hall.

Smalley, R., & Ruetten, M. K. (2000). Refining Comp Skills Ed5 Im. Cengage Heinle.

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin içeriğinin ve amacının tanıtımı.
2. Hafta Metinler arası alıntı yapmanın kuralları ve özet çıkarma metodları.
3. Hafta Alıntı yapma, farklı kelimelerle metni kısaltarak yazma yöntemleri incelenir.
4. Hafta Tanımlama paragraf türü incelenir.
5. Hafta Kompozisyon yazma kuralları incelenir ve sınıf içinde uygulaması yapılır.
6. Hafta Makale örnekleri incelenir.
7. Hafta Makale örnekleri incelenir.
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Bir konu veya tezi savunma kompozisyonu yazımı kuralları incelenir.
10. Hafta Öğrenilen kompozisyon türünün uygulaması ve kontrolü yapılır.
11. Hafta Tez ve araştırma metinleri yazma kuralları öğrenilir.
12. Hafta Tez yazma kuralları uygulamalı olarak gösterilir.
13. Hafta Edebiyat eleştirisi yazmanın kuralları verilir.
14. Hafta Uygulamalı olarak pekiştirilen edebiyat eleştirisi yazıları sınıf içinde öğrenciler tarafından kontrol ettirilir.
15. Hafta Genel tekrar
16. Hafta Final sınavı
17. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Konu seçimi, rapor yazma ve bir araştırma yürütme becerilerini geliştirirler.
ÖÇ-2Değişik yazı türlerinden örnekler inceleyip bunlarla ilgili çeşitli alıştırmalar ile okuma ve yazma becerilerini pekiştirirler.
ÖÇ-3Paragraf ve anafikir cümlesi yazma ve özet çıkarmanın kurallarını öğrenirler.
ÖÇ-4Farklı kompozisyon türlerini ayırt edebilme ve yazabilme becerilerini geliştirir.
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4