Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Okuma Becerileri 2

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT2001 2 Okuma Becerileri 2 2/0/0 Z İngilizce 2
Dersin Amacı
Bu ders, Güz Dönemi'nde verilen Okuma Becerileri 1 dersinin devamıdır. Dersin amacı, öğrencilerin dolaylı anlatımları anlama, çıkarımlarda bulunma, satır aralarını okuma, kültürel benzerlikleri ve farklılıkları anlayabilme gibi üst düzey düşünme becerilerini kazanmalarını sağlamaktır. Ders aynı zamanda, öğrencilerin haber metinlerini, makaleleri, hikayeleri ve diğer benzeri kaynakları okuyabilme becerilerini ve sözcük bilgilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır.


Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar Öğrencilerin yarıyıl boyunca yapılacak olan bütün derslere katılmaları beklenmektedir.
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Hasan Hüseyin Zeyrek
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba 09:00-11:00/ 11:00-13:00 (A&B grupları) Basın Ekspres B301/B401
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi günleri 09:00-17:00 Şirinevler YDB 709
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Metin okuma inceleme ve tartışma.
Temel Kaynaklar

Ø  : Smith, L.C. (2014) Longman Academic Reading Series 5: Reading Skills for College, NY: Pearson Education                                                                                                           

w    www.breakingnewsenglish.com; www.ereadingworksheets.com; www.ngllife.com; www.britishcouncil.org/learnenglish

                                                                    

                                                                                             

 

ww

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta İki tane internet makalesinin okunması ve tartışılması Metin okuma ve tartışma
2. Hafta 6.ünite (yazarın tonlamasını ve bakış açısını anlama, dolaylı anlatımları belirleme) Metin okuma ve tartışma
3. Hafta 6.ünite (takım fiiller ve deyimler) Metin okuma ve tartışma
4. Hafta 8.ünite (cümleler arasında bağlantı kurabilmek, özetlemek, dolaylı anlatımları anlama, ana fikri belirleme) Metin okuma ve tartışma
5. Hafta 8.ünite ile devam Metin okuma ve tartışma
6. Hafta 9.ünite (ana fikri anlama, takip eden cümle ve paragraflarla ilgili tahminde bulunabilme) Metin okuma ve tartışma
7. Hafta 10.ünite (Göç konusunda makale okuma/ dolaylı anlatımları anlama.) Metin okuma ve tartışma
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Ana fikri anlamak, tahminlerde bulunmak Metin okuma ve tartışma
10. Hafta Deyimlerin anlamlarını anlamak Metin okuma ve tartışma
11. Hafta Metnin konusunu ve olayın geçtiği yere belirlemek Metin okuma ve tartışma
12. Hafta Metnin yapısını anlamak Metin okuma ve tartışma
13. Hafta Dergi makaleleri okumak ve konular üzerinde tartışma yapmak Metin okuma ve tartışma
14. Hafta Haber metinleri okumak ve olayları tartışmak. Metin okuma ve tartışma
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Final 1 60


ÖÇ-11. Öğrenciler, değişik alanlarda yazılmış olan makaleleri, hikayeleri ve diğer metinleri okuyup anlayabilirler ve metinlerle ilgili görüş bildirebilirler. 2. Öğrenciler okudukları metinlerdeki dolaylı anlatımları ve çıkarımları anlayabilirler. 3. Öğrenciler, yazarın bakış açısını ve vermek istediği mesajı anlayabilirler. 4. Öğrenciler, üst düzeyde sözcük ve deyim bilgilerini geliştirler. 5.Öğrenciler, hikayenin ya da metnin yapısını tahlil edebilirler.
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1