Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Eğitime Giriş

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
EMB0001 1 Eğitime Giriş 2/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğretmen adaylarına eğitim bilimlerinin özelliklerini ve ilkelerini, öğretmen yetiştirme sistemini, eğitimin tarihi, sosyal, psikolojik, ekonomik, felsefi ve hukuki temellerini, Türk eğitim sistemini ve eğitim alanındaki alternatif perspektifleri tanıtmaktır.


Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Bilge Kara
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Yüz yüze
Temel Kaynaklar Memduhoğlu, H. B. & Yılmaz, K. (Eds) (2011) Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem A

Özden, Y. & Turan, S. (Eds) (2011) Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem A

Diğer Kaynaklar Şişman, M. (2011) Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem A
Ünal, S. & Ada, S. (Eds) (2011) Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Nobel
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Temel Kavramlar
2. Hafta Eğitimin Tarihsel Temelleri
3. Hafta Göçebe Topluluklarda Eğitim, Okul Ve Öğretmen
4. Hafta Eğitimin Felsefi Temelleri
5. Hafta Aile ve Eğitim
6. Hafta Psikolojinin Temelleri
7. Hafta Eğitim ve Psikoloji İlişkisi
8. Hafta Eğitimin Ekonomik Temelleri
9. Hafta Ekonomi Eğitim İlişkisi
10. Hafta Eğitimin Teknolojik Temelleri
11. Hafta Teknoloji, Eğitim Teknolojisi Ve Öğretim Teknolojisi Kavramları
12. Hafta Eğitimin Yönetsel Temelleri
13. Hafta Meslek ve Öğretmenlik Mesleği
14. Hafta Ülkemiz ve dünya eğitimde yönelimler
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 30
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 40


ÖÇ-1Eğitim ve diğer bilimler ararsındaki ilişkileri açıklayabilir.
ÖÇ-2Eğitim, öğrenme, öğretme, öğretim, vb. kavramları açıklama
ÖÇ-3Eğitim, öğrenme, öğretme ve öğretim kavramları arasındaki ilişkileri açıklayabilme.
ÖÇ-4Öğretmenlik mesleğinin özelliklerini açıklayabilme.
ÖÇ-5Etkili öğretmen niteliklerini sıralayabilme
ÖÇ-6Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sisteminin geçirdiği aşamaları bilebilme
ÖÇ-7Öğretmen yetiştirme programlarının temel özelliklerini açıklayabilme
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10