Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Sözlü İletişim Becerileri I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT1004 1 Sözlü İletişim Becerileri I 2/0/0 Z İngilizce 2
Dersin Amacı
 1) Yabancı dil öğrencilerinin daha önceki yıllarda hedef dilde, toplum içinde konuşamama konusunda geliştirmiş oldukları bariyerlerini yıkmak,

2) Öğrencilerin sözlü iletişimde kendine öz güveni gelişmiş ve günlük iletişimde olduğu kadar daha resmi topluluklar önünde de hata yapmaktan korkmaksızın konuşmak için risk alabilen bireyler haline getirmek,

3) İngilizceyi “bilen fakat konuşamayan” bireyler olduklarına inanmaktansa, “bildiği yabancı dilde özgürce ve rahatça kendini, duygu ve düşüncelerini ifade edebilen bireyler olmalarına teşvik etmek,

4) Geleceğin donanımlı, yabancı dile hakim, mesleğinde bu dilde kendini rahatlıkla ifade edebilecek ve sahip olduğu bilgiyi en doğru,akıcı ve etkili bir biçimde,bu dili ana dili olarak konuşan insanlara en yakın bir şekilde aktarabilen öğretmen adayları yetiştirmektir.

Ön Koşullar ORAL COMMUNICATION SKILLS 1
Eş Koşullar ORAL COMMUNICATION SKILLS 1
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Canan Tekulus
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma günleri saat 09:0009:45/10:00-10:45 ve 11:00-11:45/12:00-12:45 arasında iki ayrı gruba Basın Expres Yerleşkesi A-404 ve A-304 nolu amfilerde
Görüşme Saatleri ve Yeri Perşembe günü 14:00-17:00 arası, Şirinevler Yerleşkesi Yabancı Diller Bölümü 604 nolu ofis
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Yüz yüze
Temel Kaynaklar
ıNInternetten derlenmiş muhtelif makaleler ve powerpoint sunumlar.

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin gerekliliklerinin açıklanması; Öğrenci- merkezli, iletişimsel, proje tabanlı
2. Hafta İletişimin öğeleri
3. Hafta Temel dinleme becerileri
4. Hafta Temel dinleme becerileri
5. Hafta Sözsüz iletişim
6. Hafta İletişim modelleri
7. Hafta İletişimi engelleyen temel öğeler
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Etkili iletişim yöntemleri
10. Hafta Kitle iletişimi
11. Hafta Kitle iletişimi
12. Hafta Öğrenci sunumları
13. Hafta Öğrenci sunumları
14. Hafta Genel tekrar
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Final 1 40


ÖÇ-1Her hafta kendilerine verilen çeşitli konulardan birini seçerek Hazırlıksız Konuşma’nın nasıl yapılması gerektiğini öğrenir ve dönem boyunca da bunu mümkün olduğunca çok sayıda yapmaya çalışırlar.
ÖÇ-2Kendilerini, kişisel hayat deneyimleri ve olaylara bakış açılarını da paylaşarak, mantıklı, anlamlı, anlaşılabilir ve etkili bir biçimde ifade ederler.
ÖÇ-3Belli durumlardaki dil kullanımlarını hayata geçirmek için drama grupları oluşturarak sunum yaparlar. Konular oyuncuların ortak kararıyla belirlenir.
ÖÇ-4Sınıf arkadaşları arasında İngilizce konuşmayı geliştirecek ve tetikleyecek ikili ve çoklu grup çalışması etkinliklerine katılırlar.
ÖÇ-5Farklı ortamlarda farklı şekillerde kullanılmış çeşitli yapı, tanım ve kelimeleri ayırt ederler.
ÖÇ-6Hedef dilde mümkün olduğunca doğru ve akıcı olarak konuşma denemeleri yaparlar.
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5          
ÖÇ 6