Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Dinleme ve Sesletim 1

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT1003 1 Dinleme ve Sesletim 1 2/0/0 Z İngilizce 2
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek, sesletim sorunlarını çözümleyecek örnek sözcük ve cümleler üzerinde çalışmak, değişik diyalektleri anlamalarını sağlamalktır.
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Hüseyin Can
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma 9:00-10:45 A BLOK 401 NOLU DERSLİK 4.KAT 11:00-12:45 A Blok 601 NOLU SINIF 6.Kat
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğr. Gör. Hüseyin Can Şirinevler Yerleşkesi Yabancı Diller Bölümü 704 Cuma: 14:00-15:00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Konu anlatımı

-Demonstrasyon

-Tartışma

-Grup Çalışması
Temel Kaynaklar -
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dinleme ve sesletimin önemi Dinleme ve sesletimdeki zorluklar Dinleme ve sesletimi zorlaştıran nedenler ve aşma yöntemleri
2. Hafta İngilizce ünlülerin sesletimi
3. Hafta İngilizce ünlülerin sesletimi
4. Hafta İngilizce ünsüzlerin sesletimi
5. Hafta İngilizce ünsüzlerin sesletimi
6. Hafta Sesletim aktiviteleri
7. Hafta Bağlamsal bilgiye dayanarak dinleme becerisini artırma
8. Hafta Sınav
9. Hafta Bağlamsal bilgiye dayanarak dinleme becerisini artırma
10. Hafta Değişik metinler eşliğinde sesletim çalışmaları
11. Hafta Değişik metinler eşliğinde sesletim çalışmaları
12. Hafta Değişik metinler eşliğinde dinleme çalışmaları
13. Hafta Değişik metinler eşliğinde dinleme çalışmaları
14. Hafta Değişik metinler eşliğinde dinleme ve sesletim çalışmaları
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Kısa sınav(lar) 2 20


Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10