Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Yazma Becerileri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT1002 1 Yazma Becerileri 2/0/0 Z İngilizce 2
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, öğrencilerin akademik tartışmaları hem bir sorgulama hem de bir görüşü savunma aracı olarak görmelerini sağlamaktır. Öğrenciler, farklı konular ile ilgili deneyimsel bir odak geliştirecekler ve bunu da eleştirel bir bakış açısı kazanarak ve akademik tartışma yollarını kullanarak yapacaklardır. Buna ek olarak, kendi görüşlerini de savunup destekleyeceklerdir. Bu ders, öğrencilere akademik ve profesyonel iletişimin temellerini aktarmak için tasarlanmıştır. Öğrenciler, iletişim teorilerini ve en iyi uygulamaları akademik ve profesyonel iletişim ihtiyaçları bakımından kullanabileceklerdir.

Buna ek olarak, ders aşağıda sıralanan hedeflere ulaşmayı amaçlar:

Öğrencilerin okuma becerilerini güçlendirmek

Öğrencilerin farklı fikirlere eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmasını sağlamak

Öğrencilerin, eğitim-öğretim hayatları boyunca kullanacakları yazma becerilerini kazandırmak

Öğrencilerin, okur-yazar olarak farkındalıklarını arttırmak, kişiler arası iletişimde yapısal ve işlevsel olarak etkin birer iletişimci olmalarını sağlamak

Öğrencilerin, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek

Öğrencilerin kendi iletişim tarzlarını geliştirmelerini sağlamak

Bu dersin sonunda; öğrenciler, okudukları metinlerde bilmedikleri kelimeleri tahmin edebilecekler, doğru ve uygun dil yapıları, kelime bilgisi ve söylem belirleyicilerini kullanabilecekler, akademik metinleri analiz edip akademik kelime bilgisi ile ilgili yetkinleşeceklerdir.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Sinan Bataklar
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri A Şubesi, Cuma günü, 10:00-13:00 B Şubesi Cuma günü, 13:00-16:00 Ataköy Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi, Yabancı Diller Bölümü Binası, YDB-708, s.bataklar@iku.edu.tr
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü Anlatım
Temel Kaynaklar
      Razı, Salim. Advanced Reading and Writing Skills In ELT: APA Style Handbook
Diğer Kaynaklar Ek kaynaklar

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin amacının, içeriğinin ve öğrencilerden beklentilerin açıklanması; dersin değerlendirme şekli ile bilgi verilmesi; dersin nasıl işleneceği ve kullanılacak malzemelerle ilgili bilgi verilmesi Sözlü anlatım
2. Hafta Okuma stratejileri ile ilgili genel bilgi verme Sözlü anlatım
3. Hafta Okuma stratejileri ile ilgili genel bilgi verme Sözlü anlatım
4. Hafta Açıklayıcı paragraf organizasyonu ile ilgili bilgi verilmesi: konu cümlesi, destekleyici cümleler, sonuç cümlesi yazımı, paragrafta bütünlük ve tutarlık sağlayan yöntemlerin açıklanması Sözlü anlatım, soru cevap
5. Hafta Açıklayıcı paragraf organizasyonu ile ilgili bilgi verilmesi: konu cümlesi, destekleyici cümleler, sonuç cümlesi yazımı, paragrafta bütünlük ve tutarlık sağlayan yöntemlerin açıklanması Sözlü anlatım, soru cevap
6. Hafta İkna edici paragraf organizasyonu ile ilgili bilgi verilmesi: konu cümlesi, destekleyici cümleler, sonuç cümlesi yazımı, paragrafta bütünlük ve tutarlık sağlayan yöntemlerin açıklanması Sözlü anlatım, soru cevap
7. Hafta Seçilmiş okuma parçaları Sözlü anlatım, soru cevap
8. Hafta Akademik metin özetleme, açımlama, akademik metin taslağı hazırlama. Ara sınav Sınav
9. Hafta Çözümsel paragraf organizasyonu ile ilgili bilgi verilmesi: konu cümlesi, destekleyici cümleler, sonuç cümlesi yazımı, paragrafta bütünlük ve tutarlık sağlayan yöntemlerin açıklanması Sözlü anlatım
10. Hafta Çözümsel paragraf organizasyonu ile ilgili bilgi verilmesi: konu cümlesi, destekleyici cümleler, sonuç cümlesi yazımı, paragrafta bütünlük ve tutarlık sağlayan yöntemlerin açıklanması Sözlü anlatım, sınıf içi yazma
11. Hafta Seçilmiş okuma parçaları Sözlü anlatım, sınıf içi yazma
12. Hafta Seçilmiş okuma parçaları Sınav
13. Hafta Fikir paragrafının anlatımı ve sınıf içi paragraf yazımı Sözlü anlatım, sınıf içi yazma
14. Hafta Genel tekrar Soru cevap
15. Hafta Final sınavı Sınav
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Kısa sınav(lar) 1 10
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 2 20
Final 1 40


ÖÇ-1Bu dersin sonunda öğrenciler İngilizce akademik yazın alanındaki belli başlı kavramları tanımlayabileceklerdir.
ÖÇ-2Bu dersin sonunda öğrenciler çeşitli türlerde yazılan paragrafların metin analizini yaparak, metnin organizasyonu, bütünlüğü ve içeriği hakkında değerlendirme yapabileceklerdir.
ÖÇ-3Bu dersin sonunda öğrenciler verilen konulara göre İngilizce akademik yazın kullarına uygun olarak çeşitli türlerde paragraf yazabileceklerdir.
ÖÇ-4Bu dersin sonunda öğrenciler farklı okuma stratejilerini ve becerilerini kullanabileceklerdir.
ÖÇ-5Bu dersin sonunda öğrenciler eleştirel düşünebilme konusunda farkındalık kazanacaklardır.
ÖÇ-6Bu dersin sonunda öğrenciler paragraf organizayonunu tanımlayabileceklerdir.
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5          
ÖÇ 6