Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Okuma Becerileri 1

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
ELT1001 1 Okuma Becerileri 1 2/0/0 Z İngilizce 2
Dersin Amacı

GaGazete, dergi, inceleme ve akademik  yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak farklı bakış açılarını kavrama; tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması; bilginin sentezlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi temeline dayanan eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılması.


Ön Koşullar READING SKILLS 1
Eş Koşullar READING SKILLS 1
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Hasan Hüseyin Zeyrek
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba günleri 09:15-10:45 ve 11:00-12:45 arasında iki farklı gruba Basın Express Yerleşkesi'nde A-602 nolu amfide
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi ve Perşembe günleri 14:00-17:30 arası, Cuma günleri 10:00-12:00 arası Şirinevler Yerleşkesi Yabancı Diller Bölümü 709 nolu ofis
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Yüz yüze
Temel Kaynaklar Smith, C Lorraine (2014) Longman Academic Reading Skills 5: reading Skills for College, Pearson Education, NYDiğer Kaynaklar  Internet tabanlı muhtelif makaleler.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin amaçlarının, içeriğinin ve öğrencilerden beklentilerin anlatılması. Yüzyüze, bilgisayar destekli ve interaktif.
2. Hafta Metnin ön incelemesini yaparak ve önceden edinilmiş bilgileri kullanarak içerik konusunda tahminde bulunmak; bağlamdan hareketle yeni kelimelerinn anlamlarını tahmin edebilmek; sözlük kullanımında birden fazla anlamı olan sözcükler üzerinde çalışmak.
3. Hafta Anlamayı geliştirmede görsel öğelerden yararlanma; okuduğunu anlama konusunda metin yorumlama; referansları anlama.
4. Hafta Zihinde kavram oluşturma ve metni anlamayı sağlamak için ipuçlarını kullanmak; yazarın bakış açısını anlamak; eş anlamlı sözcüklerin, deyimlerin ve metin tabanlı sözcüklerin anlamlarını anlama.
5. Hafta Okuduğunu anlamayı geliştirmek için metin kutusu kullanmak. Anafikir cümlelerini okuyarak paragrafların anafikirlerini anlamak.Önemli kavramları ve terimleri anlamak için görselleri kullanmak;eş anlamlı kelimeleri, kelime köklerini, kelime türevlerini ve kalıp terimleri öğrenmek.
6. Hafta Grafik analizi yapmak. Metnin ilk paragrafından hareketle içerik tahmini yapmak; sözlükten anlamlara bakmayı öğrenmek. Zaman zarfı cümleciklerinden hareketle zaman ilişkilerini anlamak.
7. Hafta Tonlamayı ve bakış açısını anlamak; çıkarımda bulunmak. Paragrafın son cümlesinden hareketle metnin içeriğini anlamaya çalışmak.
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Çıkarımda bulunmayı öğrenmek;deyimsel fiilleri öğrenmek. Olaylar silsilesini oluşturmak.
10. Hafta Cümleler arasındaki ilişkileri anlamak ve çıkarımlarda bulunmak.Özetleme yapmayı öğrenmek.
11. Hafta Soruları tahmin ederek sınavlara hazırlanma becerisi kazanmak.İleri düzeyde kelimeleri öğrenmek ve kullanmak.
12. Hafta Ana fikir için okumayı öğrenmek. Zaman ilişkilerini öğrenmek; sözcükleri sınıflandırmak.
13. Hafta Okumanın önemine dair makaleler okumak.
14. Hafta Özet ve tekrar.
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 60


ÖÇ-1Öğrenciler İngiliz dilindeki zamanları tanır ve algılama ve üretim süreçlerinde birbirlerinden ayırır.
ÖÇ-2Öğrenciler İngiliz dilindeki zorunluluk ve kesinlik bildiren kipleri tanır ve algılama ve üretim süreçlerinde birbirlerinden ayırır.
ÖÇ-3Öğrenciler kategorileriyle birlikte sayılamayan isimleri tanımlar, onları miktarlandırılabilir kılan sözcük öbeklerini gereken şekilde oluşturur ve sayılamayan isimlerin sayılabilir bir görüntü ve işlevde kullanıldıkları durumları tanır.
ÖÇ-4Öğrenciler belirteçleri birbirleri arasındaki kullanım farklarıyla birlikte tanır ve belirli bir cinsi tüm üyeleriyle beraber tanımlar şekilde, sayılabilen isimleri değişik biçimlerde kullanır.
ÖÇ-5Öğrenciler bir ismi niteleme yollarını tanır, ve elde birden çok belirleyici ve niteleyici olduğunda, bunları belli bir sıralandırma çerçevesinde kullanır.
ÖÇ-6Öğrenciler belirleyici ve belirleyici olmayan sıfat tümceciklerini tanımlar ve gerekli ilgi zamirleri, noktalama, ön ek ve miktar belirteci kullanımlarıyla beraber birbirlerinden ayırır. Sıfat tümceciklerini değişik biçimlerde ilgi belirten sözcük öbeklerine indirgerler.
Program Çıktıları
PÇ-1İngilizcenin sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve kullanımbilimsel özelliklerini ileri düzeyde anlar.
PÇ-2Çağdaş dil öğrenme teorilerini tanımlar.
PÇ-3Değişik seviyeler için farklı öğrenme hedefleri belirler.
PÇ-4Belirli amaçlara uygun öğrenme metodlarını, tekniklerini ve stratejilerini tanır.
PÇ-5İngilizce öğrenenlerin dili uygun ve anlaşılır kullanabilmelerini sağlamaya yardımcı olabilmek için dinleme, konuşma ve yazma becerisi geliştirir.
PÇ-6İngilizce dilini öğretmek için profesyonel uygulamaları tasarlar.
PÇ-7Profesyonel ölçme değerlendirme araçlarını ve metotlarını uygular.
PÇ-8İngilizce sınıflarında oluşan problemleri ve çözümlerini belirler.
PÇ-9Ömür boyu öğrenmenin önemini kavrar.
PÇ-10Sınıf yönetim becerilerini uygular.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5          
ÖÇ 6