Lisans
Uluslararası İlişkiler
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Turkey-EU Relations

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
IRD0062 Turkey-EU Relations 3/0/0 SA İngilizce 3
Dersin Amacı
Ders kapsamında öncelikle AB bütünleşme sürecinin, özellikle de “derinleşme”, “genişleme” ve bu iki süreç arasındaki çelişkilerin kuramsal tartışmalarının aktarımı amaçlanmaktadır. Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin de bu kuramsal zemin içinden ele alınması; kronolojik arka plan aktarımı ile birlikte üyelik sürecinde karşılaşılan temel sorunların değerlendirilmesi hedeflenmektedir.


Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar Ders Türkçe işlenecektir. Derse devamlılık %10 oranında, dönem sonu notunu etkileyecektir. 1 vize sınavı ve 1 final sınavı yapılacaktır.
Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Beril Dedeoğlu
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 10:00 - 13:00, İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampüsü, 5c-04-06
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi, 13:00 - 14:00, İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampüsü
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Ders genel olarak anlatım ve tartışma ağırlıklı olarak işlenecektir. 
Temel Kaynaklar http://www.ab.gov.tr/

http://www.nevoku.com/avrupa-birligi--e-kitap--avrupa-birligi/viewdeck/92d87e52-ab56-47a0-bd30-b868699df4f6

http://www.sercancepni.net.tr/avrupa-birligi-ve-turkiye-iliskileri-ders-notlari

https://drive.google.com/file/d/0By-2jOTny0NoUURidk1na1Npc1E/edit

Oğuz Esen, Filiz Başkan, (ED.)Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri: Beklentiler ve Kaygılar, Efil Yayınları, İstanbul, 2010.

Beril Dedeoğlu, Bölgesel Bütüneşme, Yeni Yüzyıl Yayınları, İstanbul, 2015.

Ali Ayata, Murat Ercan, Avrupa Birliği ve Türkiye ile ilişkileri, Nobel Akademik yayıncılık, 2012

 

Diğer Kaynaklar  

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Bölgesel Bütünleşme Kuramları
2. Hafta AB'nin Bütünleşme Süreci
3. Hafta AB'nin Bütünleşme Süreci
4. Hafta Genişleme - Derinleşme Kavramları
5. Hafta Genişleme - Derinleşme Kavramları
6. Hafta AB Genişleme - Derinleşme Evreleri
7. Hafta AB Genişleme - Derinleşme Evreleri
8. Hafta Türkiye'nin Avrupa Bütünleşmesine Yönelmesi
9. Hafta Türkiye'nin Avrupa Bütünleşmesine Yönelmesi
10. Hafta Türkiye - Avrupa Bütünleşmesinin Dönüm Noktaları
11. Hafta Türkiye - Avrupa Bütünleşmesinin Dönüm Noktaları
12. Hafta Müzakerelerin Başlamasına Kadarki Dönemde Karşılaşılan Sorunlar
13. Hafta Müzakereler Sonrası Karşılaşılan Sorunlar
14. Hafta Müzakere Başlıkları ve Üyelik Süreci
15. Hafta Müzakere Başlıkları ve Üyelik Süreci
16. Hafta Temel Krizler ve Fırsatlar
17. Hafta Temel Krizler ve Fırsatlar
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 50


Program Çıktıları
PÇ-11. Uluslararası İlişkiler alanında teorik ve uygulamalı düzeyde ileri derecede bilgi sahibi olmak, bu bilgileri kullanabilmek
PÇ-22. Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika ile ilgili temel kavram, fikir ve verileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, eleştirel ve analitik bakış açısı ile yorumlayabilmek ve siyasi olay ve gelişmelerle ilişkilendirerek değerlendirebilmek
PÇ-3 3. Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda düşünce, yorum ve değerlendirmelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
PÇ-4 4. Güncel sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı nitel ve nicel verilerle desteklenmiş çözüm önerileri geliştirebilmek.
PÇ-5 5. Uluslararası ilişkilerde öne çıkan kurum ve aktörlerin nasıl ortaya çıktığını, nasıl işlediğini anlamak ve bu alandaki süreklilikleri ve değişiklikleri tespit edebilmek.
PÇ-6 6. Yerel, bölgesel (örneğin Avrupa Birliği ve Orta Doğu) ve küresel gelişmeleri tanımlayabilmek, takip edebilmek ve bu gelişmeler arasında ilişki kurabilmek.
PÇ-7 7. Uluslararası İlişkiler ile ortak çalışma içerisinde olan disiplinlere (örneğin tarih, iktisat, hukuk ve sosyoloji) ilişkin temel bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri kullanabilmek.
PÇ-8 8. Uluslararası İlişkiler ile ilgili İngilizce yayın ve araştırmaları izleyebilmek ve meslektaşları ile uluslararası alanda iletişim kurabilmek.
PÇ-9 9. İkinci bir dili (Almanca ya da Fransızca) orta düzeyde kullanabilmek.
PÇ-1010. Veri toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10