Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fizik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Fizik Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Fiziğin temel kavramlarını, yasalarını ve bunlar arasındaki ilişkileri doğru anlamak
PÇ-2Fiziksel akıl yürütme ve problem çözme becerisi kazanmak
PÇ-3Kuramsal ve uygulamalı fiziğin problemlerini irdelemek için gerekli matematiksel araçlarla donanmak
PÇ-4Deney tasarlama, gerçekleştirme ve deney sonuçlarını değerlendirme yetilerini bireysel ve takım çalışması içerisinde kazanmak
PÇ-5Fizik problemlerini bilişim teknolojilerini kullanarak çözümleyebilmek, sayısal model geliştirebilmek
PÇ-6Fizik biliminin kavramsal nitelikleri konusunda altyapı oluşturarak konuları yalın ve anlaşılır biçimde ifade edebilme yetisini kazanmak
PÇ-7Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak
PÇ-8En az bir yabancı dili mesleği ile ilgili kullanabilme yetisini kazanmak
PÇ-9Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, alanı ve ilgili alanlara ilişkin güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilmek
PÇ-10Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
PHU0005          
PHU0006          
FİZU0006          
PHU0007          
PHY2001-TBD          
FZT1001-TBD          
FZT2001-TBD          
FİZU0007          
FZT1002-TBD          
FZT2002-TBD          
PHY1001-TBD