Tanımsız
Adalet Meslek Yüksek Okulu
Adalet Meslek Yüksek Okulu
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Adalet Meslek Yüksek Okulu Programı Ana Sayfası / TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi


Program Çıktıları
PÇ-1 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme yeteneğine sahip olması,
PÇ-2 Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahip olması,
PÇ-3 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olması,
PÇ-4 Yabancı dil olarak İngilizce’de temel bilgi düzeyini haiz olması,
PÇ-5 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olması,
PÇ-6 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahip olması,
PÇ-7 Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramlarına hâkim olması, bunları yorumlayabilme ve tartışabilme yeteneğini haiz olması,
PÇ-8 Özel hukuk şahısları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında bilgi sahibi olması ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olması,
PÇ-9 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olması,
PÇ-10 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olması,
PÇ-11 Devletin yapısı, devleti oluşturan organları, bu organların görev ve fonksiyonları, temel hak ve özgürlükler rejimi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olması,
PÇ-12 Devlet-birey arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında bilgi sahibi olması ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olması,
PÇ-13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması,
PÇ-14 Hukuku ilgilendiren mali, ekonomik ve finansal konularda, hukuksal bilişim sistemleri ve teknolojileri konularında, özellikle meclis oturumlarında, mahkeme duruşmalarında ve iş görüşmelerinde yaygın kullanılan bir yöntem olan stenografi konusunda, muhasebe ve bilgisayar alanında çalışma hayatında başarılı olabilecekleri düzeyde bilgi sahibi olması.
Alan Yeterlilikleri
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14