Tanımsız
Adalet Meslek Yüksek Okulu
Adalet Meslek Yüksek Okulu
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Adalet Meslek Yüksek Okulu Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme yeteneğine sahip olması,
PÇ-2 Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahip olması,
PÇ-3 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olması,
PÇ-4 Yabancı dil olarak İngilizce’de temel bilgi düzeyini haiz olması,
PÇ-5 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olması,
PÇ-6 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahip olması,
PÇ-7 Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramlarına hâkim olması, bunları yorumlayabilme ve tartışabilme yeteneğini haiz olması,
PÇ-8 Özel hukuk şahısları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında bilgi sahibi olması ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olması,
PÇ-9 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olması,
PÇ-10 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olması,
PÇ-11 Devletin yapısı, devleti oluşturan organları, bu organların görev ve fonksiyonları, temel hak ve özgürlükler rejimi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olması,
PÇ-12 Devlet-birey arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında bilgi sahibi olması ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olması,
PÇ-13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması,
PÇ-14 Hukuku ilgilendiren mali, ekonomik ve finansal konularda, hukuksal bilişim sistemleri ve teknolojileri konularında, özellikle meclis oturumlarında, mahkeme duruşmalarında ve iş görüşmelerinde yaygın kullanılan bir yöntem olan stenografi konusunda, muhasebe ve bilgisayar alanında çalışma hayatında başarılı olabilecekleri düzeyde bilgi sahibi olması.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14
AMY3001              
AMY3002              
AMY3003              
AMY3004              
AMY3005              
AMY3006              
AMY3007              
AMY4001              
AMY4002              
AMY4003              
AMY4004              
AMY4005              
AMY4006              
AMY 4007              
AMY0214              
AMY0215              
AMY0216              
AYM0217              
AMY 0218              
AMY0219              
AMY0220              
AMY0221              
AMY0222              
AMY0223              
BİL1001              
BİL2001              
AMY0226              
AMY1005              
AMY2005              
AMY1002              
AMY1003              
AMY1004              
AMY1001               
AMY2003              
AMY2002               
AMY2001               
AMY0213               
AMY0212              
AMY0211               
AMY0210              
AMY0209               
AMY0208               
AMY0207              
AMY0206              
AMY0205               
AMY0204              
AMY0203              
AMY0202               
AMY0201               
AMY0233              
AMY0235              
AMY0227              
AMY0228              
AMY0229              
AMY0230              
AMY0231              
AMY0232              
AMY0233              
AMY0234              
AMY0235              
AMY0236              
AMY0237