Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
FTR1001           
FTR1002           
FTR1012           
FTR1004           
FTR1005           
FTR1006           
FTR1013           
FTR1009           
FTR3001           
FTR3002           
FTR3003           
FTR3004           
FTR3005           
FTR2001           
FTR3006           
FTR3007           
FTR3008           
FTR3009           
FTR4001           
FTR4002           
FTR4003           
FTR2002           
FTR4004           
FTR4005           
FTR4007           
FTR0001           
FTR4009           
FTR2003           
FTR3010           
FTR3011           
FTR2011           
FTR3012           
FTR2005           
FTR4012           
FTR2006           
FTR5001           
FTR5002           
FTR5003           
FTR2008           
FTR5004           
FTR2009           
FTR5005           
FTR5006           
FTR6001           
FTR5007           
FTR6002           
FTR5009           
FTR5010           
FTR6003           
FTR6004           
FTR6005           
FTR5011           
FTR5012           
FTR5013           
FTR6006           
           
FTR4013           
FTR0002           
FTR5014           
FTR6008           
FTR7003           
FTR6009           
FTR7004           
FTR6010           
FTR7001           
FTR7002           
FTR6011           
FTR6012           
FTR8001           
FTR8002           
FTR6013           
FTR6014           
FTR8003           
           
FTR8004           
FTR8005           
FTR1010           
FTR1011           
FTR2010           
FTR4010           
FTR4011           
FTR4014           
FTR5008           
FTR7005           
FTR7006           
FTR8006