Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Duyu-Algı-Motor Bütünleme Tedavisi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR8006 Duyu-Algı-Motor Bütünleme Tedavisi 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Üst motor nöron lezyonlarında duyu, algı ve motor bütünleşme fonksiyonlarının eğitimi, teorik metodlar, pratik uygulamalar    
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nazif Ekin Akalan
Asistanlar Yoktur
Ders Gün,Saat ve Yeri 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılda ders açılmamıştır.
Görüşme Saatleri ve Yeri 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılda ders açılmamıştır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, tartışma, uygulama
Temel Kaynaklar -
Diğer Kaynaklar
The out of sync child, Carol Stock Kranowitz, The Skylight Press book, 1988, Amerika    
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Duyu algı motor kavramı Sözlü Anlatım
2. Hafta Duyu integrasyonunun referans çerçevesi Sözlü Anlatım
3. Hafta Nörogelişimsel referans çerçevesi Sözlü Anlatım
4. Hafta Duyu değerlendirmeleri Sözlü Anlatım
5. Hafta Duyu bütünlüğü değerlendirme yöntemleri Sözlü Anlatım
6. Hafta Duyu bütünlüğü değerlendirme yöntemleri Sözlü Anlatım
7. Hafta Ara Sınav Ara Sınav
8. Hafta Duyusal bütünlüğü tedavisi Sözlü Anlatım
9. Hafta Duyusal bütünlüğü tedavisi Sözlü Anlatım
10. Hafta Duyusal bütünlüğü tedavisi Sözlü Anlatım
11. Hafta Vaka tartışma Tartışma
12. Hafta Vaka tartışma Tartışma
13. Hafta Duyu Profili Sözlü Anlatım
14. Hafta Genel tekrar Tekrar
15. Hafta Final haftası
16. Hafta Final haftası
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Duyu algı motor bütünlük eğitiminin kuramsal temelini bilme
ÖÇ-2Duyu algı motor değerlendirme testlerini uygulayabilme
ÖÇ-3Pediatrik rehabilitasyonda kullanılan değerlendirme ve müdahale yöntemlerini öğrenebilme
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3