Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


FTR'de Yönetim ve Organizasyon

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR7006 FTR'de Yönetim ve Organizasyon 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Sağlık sektörü,  hastaneler ve Rehabilitasyon merkezlerindeki yönetim ve organizasyon yapıları ve fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerindeki farklı modeller hakkında bilgi kazandırmak
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri
Asistanlar Yoktur
Ders Gün,Saat ve Yeri 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılda ders açılmamıştır.
Görüşme Saatleri ve Yeri 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılda ders açılmamıştır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, tartışma
Temel Kaynaklar -
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Yönetim ve organizasyona giriş Sözlü anlatım
2. Hafta Yönetim faaliyetinin özellikleri Sözlü anlatım
3. Hafta Yönetim fonksiyonları: planlama, yürütme, karar verme, koordinasyon, organizasyon Sözlü anlatım
4. Hafta Örgütlenme, organizasyon ilkeleri, organizasyonda bölümlere ayırma Sözlü anlatım
5. Hafta Dünyada Fizyoterapi ve rehabilitasyonda yönetim ve organizasyon Sözlü anlatım
6. Hafta Türkiye’de fizyoterapi ve rehabilitasyonda yönetim ve organizasyon Sözlü anlatım
7. Hafta Ara Sınav Ara Sınav
8. Hafta İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi Sözlü anlatım
9. Hafta İşletmelerde Performans Değerlendirme Sözlü anlatım
10. Hafta İşletmelerde İç-Dış Çevre Analizi Sözlü anlatım
11. Hafta Kontrol Modelleri Sözlü anlatım
12. Hafta Karar Verme teknikleri Sözlü anlatım
13. Hafta Çatışma ve Kriz Yönetimi Sözlü anlatım
14. Hafta Çatışma ve Kriz Yönetimi Sözlü anlatım
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Kısa sınav(lar) 1 10
Final 1 60


ÖÇ-1Organizasyonlarda ortaya çıkan sorunları çözebilme
ÖÇ-2Denetim süreci ve özellikleriyle ilgili bilgi sahibi olabilme, organizasyon sürecini yönlendirebilme
ÖÇ-3Mesleğin sunumu veya bölümü ile ilgili SWOT Analizi yapma bilgi ve becerisini kazanır,
ÖÇ-4Yönetimle ilgili temel kavramları tanıyabilme, yönetim biliminin gelişimini açıklayabilme, yönetim fonksiyonlarını kavrayabilme
ÖÇ-5Değişik organizasyonların yapılarını karşılaştırabilme
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5