Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ortez Rehabilitasyonu

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR5008 Ortez Rehabilitasyonu 1/2/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
 Genel olarak ortezin biyomekanik özelliklerini anlamak, etki mekanizmalarını öğrenmek, hastaya uygun orteze karar vermek ve kanıta dayalı ortez uygunluğunu değerlendirmek
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Nazif Ekin Akalan
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri 2018-2019 Güz yarıyılında ders açılmamıştır.
Görüşme Saatleri ve Yeri 2018-2019 Güz yarıyılında ders açılmamıştır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  İnteraktif kuramsal ders
Temel Kaynaklar  1- Prosthetics and Orthotics Lower Limb and Spinal, Ron Seymour.

2- Webber, P.T. (2001). Breakthroughs in bracing. Rehabilitation management, 14,20-22

3- Palisano, R.L., Campbell, S.K.,&Harris, S.R. (2000). Decision making in pediatric physical therapy. In S.K. Campbell, D.W. Van der Linden, & R.J;.Palisano (Eds.) Physical therapy for children (2nd ed., pp. 198-224).

4- Boyd R.(2000, February 1). Conservative and surgical options in the management of the motor problems in children with cerebral palsy: An evidenced based medicine approach. Paper presented at the American Physical Therapy Association combined sections meeting. New Orleans, Louisiana.

5- Styer-Acevedo, J. (1999). Physical therapy for the child with cerebral palsy. In J.S.Tecklin (Ed.), Pediatric physical therapy (3rd)

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Ortez Rehabilitasyonuna giriş İnteraktif kuramsal ders
2. Hafta Ortopedik Ortez Terminolojisi İnteraktif kuramsal ders
3. Hafta Ayak analizi ve orteze yönelik değerlendirme İnteraktif kuramsal ders
4. Hafta Tabanlıklar, Ayak Ortezleri İnteraktif kuramsal ders
5. Hafta Alt Ekstretime Ortezleri I (AFO) İnteraktif kuramsal ders
6. Hafta Alt Ekstremite Ortezleri I (KAFO) İnteraktif kuramsal ders
7. Hafta Vize Haftası
8. Hafta Alt Ekstremite Ortezleri I (HKAFO) İnteraktif kuramsal ders
9. Hafta Gövde ortezleri I İnteraktif kuramsal ders
10. Hafta Gövde Ortezleri II (Skolyoz) İnteraktif kuramsal ders
11. Hafta Boyun ortezleri İnteraktif kuramsal ders
12. Hafta Üst Ekstremite Ortezleri 1 (Omuz) İnteraktif kuramsal ders
13. Hafta Üst Ekstremite Ortezleri 2 (Diresek) İnteraktif kuramsal ders
14. Hafta Üst Ekstremite Ortezleri 3 (El-elbileği) İnteraktif kuramsal ders
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1I. Ortezin genel mekaniği anlaması sağlanacak, uygun orteze karar verme yeteneği gelişecek ve ortezin yararlılığı objektif olarak nasıl değerlendirildiği öğrenilmesini kazanarak analiz ve sentez yapabilme,
ÖÇ-2II. Problem çözebilme ve karar verme,
ÖÇ-3III. Sorunları tanımlayarak analiz etme,
ÖÇ-4IV. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış, verileri yorumlama, becrisi kazanacaklardır.
ÖÇ-5V. Alana özgü gelişmeleri takip edebilir ve uygulamalarına yansıtabilir.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5