Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Sağlık Bilimleri İçin Akademik İngilizce II

Sağlık Bilimleri İçin Akademik İngilizce II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR4014 Sağlık Bilimleri İçin Akademik İngilizce II 3/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
 Bu dersin amacı öğrencilerin iletişim becerilerini ve İngilizce dil becerilerini kendi ihtisas alanlarında geliştirmelerini sağlamak
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Dr. Sinan BATAKLAR
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma, 12.30-14.45, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Görüşme Saatleri ve Yeri Cuma, 14.45-15.15, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri --İletişimsel Dil Öğretimi teknikler
 
Temel Kaynaklar --Virginia AllumandPatriciaMcGarr, Cambridge English forNursing, Cambridge University Press
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Kayıt sonrası hastayı karşılama, hastanın kimlik bilgilerini içeren barkod bilekliğini/yazısını kontrol etme, vücudun bölümleri hakkında bilgi verme İletişimsel Dil Öğretimi teknikler
2. Hafta Hastayı kabul etme ve kaydetme,belli durumlarda hastaya ne yapması gerektiği hakkında bilgi verme, İletişimsel Dil Öğretimi teknikler
3. Hafta İyileşme sürecinde bulunan hastayla iletişim kurma/ilgilenme, gerçekleşebilecek muhtemel ağrıları hakkında bilgi verme İletişimsel Dil Öğretimi teknikler
4. Hafta Intravenöz ilaç uygulamasını kontrol etme, intravenöz ilaç eklemeye yönelik teçhizatı kullanma, hastanın duyguları hakkında söz etme İletişimsel Dil Öğretimi teknikler
5. Hafta Empati kurmak, ağrının dindirilmesi hakkında bilgilendirme, Palyatif Bakım Ağrı Değerlendirmesi hakkında bilgi sahibi olma İletişimsel Dil Öğretimi teknikler
6. Hafta Görüşme becerileri: hastanın sorularına ilgili davranmak, hastanın (önceki geçirdiği hastalıklar ve benzeri) bilgilerini dikkate almak İletişimsel Dil Öğretimi teknikler
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Utanç verici durumlar ile başa çıkarken uygun bir dil kullanma, ilaç markasını okuma, hastanın gidişatı hakkında görüşme İletişimsel Dil Öğretimi teknikler
9. Hafta Doğru/güvenli yutkunmayı anlatabilme, rahatsızlık verebilecek bir uygulamadan önce hastanın içini rahatlatacak ifadeler kullanma, görüşme becerileri: bir hastayı başka bir birime sevk etme İletişimsel Dil Öğretimi teknikler
10. Hafta Tıbbi görüntüleme cihazlarını tanımlayabilme, Konuşma becerileri: Randevu verme İletişimsel Dil Öğretimi teknikler
11. Hafta Hastanın onayını almak, insülinin nasıl kullanılacağını anlatabilme İletişimsel Dil Öğretimi teknikler
12. Hafta Kişisel Diyabet Bakım Planını doldurmak/yazabilmek, yaşam tarzı, yeme alışkanlıkları ve diyabet hakkında konuşmak İletişimsel Dil Öğretimi teknikler
13. Hafta Kendi doktor rolünü ifade edebilme, yaralanmaları tanımlama, kişisel bakıma yönelik hastaya günlük yaşam aktivitesini (ADLs) anlatma İletişimsel Dil Öğretimi teknikler
14. Hafta Sunumlar İletişimsel Dil Öğretimi teknikler
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Hastalarla doğru bir biçimde iletişime geçebilme
ÖÇ-2Sağlık ile ilgili konularda İngilizce fikir üretip tartışabilir.
ÖÇ-3Sağlıkla ilgili gündelik yaşamda gerçekleşebilecek durumları/olayları dinleyebilir.
ÖÇ-4Hastayı belli bir süre izleyip tıbbi belgeleri kaydedebilir.
ÖÇ-5Tıbbî konular hakkında tartışma, tıpla ilgili gündelik yaşamda gerçekleşebilecek durumları/olayları dinleyebilme, tıpla alakalı makale ve yazılı materyalleri okuma.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5