Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Normal Motor Gelişim

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR4011 Normal Motor Gelişim 1/0/0 SA Türkçe 1
Dersin Amacı
 Miadında ve sağlıklı doğmuş bebeğin büyüme ve gelişmesini kronolojiye uygun olarak öğretmek ve normal gelişimin variayasyonlarının idrakini sağlamak


Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. N. Ekin Akalan
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 9.00-9.45, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba, 9.45-10.15, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -İnteraktif kuramsal ders
Temel Kaynaklar -Campbel S.K. Physical Therapyh for Children2006,
Fogel A, Nelson G. Child Development, USA, 1988.
Moffat DB, Mottram RF. Anatomy and Physioology for Physical Therapists.
Sirmen B. Merkezi Sinir Sisteminin Gelişiminde Refleks Testlaeri, Istanbul, 1995
Diğer Kaynaklar --
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Normal büyüme ve gelişme İnteraktif kuramsal ders
2. Hafta Motor gelişimin prensipleri İnteraktif kuramsal ders
3. Hafta Büyüme ve gelişmede temel prensipler İnteraktif kuramsal ders
4. Hafta Embriyolojik dönemindeki büyüme ve gelişme İnteraktif kuramsal ders
5. Hafta Neonatal Refleksler İnteraktif kuramsal ders
6. Hafta Psiko-Motor gelişim evreleri: Yenidoğan İnteraktif kuramsal ders
7. Hafta Psiko-Motor gelişim evreleri: 1-6 ay İnteraktif kuramsal ders
8. Hafta Psiko-Motor gelişim evreleri: 6-12 ay İnteraktif kuramsal ders
9. Hafta Psiko-Motor gelişim evreleri: 12- 6 yaş İnteraktif kuramsal ders
10. Hafta Psiko-Motor gelişim evreleri: Okul dönemi İnteraktif kuramsal ders
11. Hafta Psiko-Motor gelişim: Adölesan İnteraktif kuramsal ders
12. Hafta Denge ve otomatik düzeltme reaksiyonları İnteraktif kuramsal ders
13. Hafta Motor gelişimin genel değerlendirilmesi İnteraktif kuramsal ders
14. Hafta Genel tekrar İnteraktif kuramsal ders
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1I. Nörolojik ve Muskulo-skeletal yapıyı ilgilendiren pediatrik hastalıkları tanır
ÖÇ-2III. Normal gelişimin varyasyonlarını patolojiden ayırmaya başlar
ÖÇ-3IV. Normal gelişimi tanımlayarak analiz etme becerisi kazanır
ÖÇ-4V. Normal motor gelişimi desteklemek üzere çevresel düzenleme yapabilir
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4