Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Sağlık Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR4010 Sağlık Hukuku 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
 Öğrencinin Sağlık Hukukunda Temel Kavramlar ile Hasta Hekim İlişkileri; Tıbbi Uygulama Hataları ile İlgili Mukayeseli Durum Analizi, Hasta ve Sağlık Çalışanı Hakları ile Sağlık Çalışanlarının Cezai, Hukuki ve Mesleki Sorumlulukları; Tıbbi Müdahalede Hukuka Uygunluk Nedenleri ; Tıbbi Müdahalede Yasalar, Mesleki Sorumluluk ve Etik Yaklaşım; Tıbbi Uygulama Hatalarına Yol açan Süreç; Tıbbi Faaliyetlere İlişkin Suçlar; Hatalı Tıbbi Uygulamalarının Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi; Hatalı Tıbbi Müdahalelerin Tazminat Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi;Tıbbi Uygulama Hataları ve Bilirkişilik; Hasta ile İlgili Belgelendirme Süreçleri; Tıbbi Uygulama Hataları İddiaları ve Medya; Tıbbi Uygulama Hataları ve Sigorta Sistemi Konularında Olgu Örnekleri ve Yargı Kararları Işığında Bilgi sahibi Olması Amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Özge Sırma Gezer
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 14.00-15.45, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Görüşme Saatleri ve Yeri Perşembe, 15.45-16.15, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü Anlatım
Temel Kaynaklar - Sağlık Hukuku Ders Notları, Kemale Aslanova, Aristo Yayınları, İstanbul, Ocak 2017, ISBN: 978-605-67000-2-6

-Sağlık Hukuku, Savaş Yayınları, Ankara, 2008 ISBN:9789756331521

-Baygın, Uçar, Büyükay, Sağlık Hukuku Sempozyumu, Yetkin Yayınları, Ankara, 2007, ISBN:9789754644296

- Özkan, Akyıldız; Hasta- Hekim Hakları ve Davaları, Açıklamalı, İçtihatlı, Seçkin, Ankara, 2008, ISBN:9750208010

Diğer Kaynaklar --
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş – Tanışma ve Ders İle İlgili Genel Tanımlama – Tarihçe Sağlık Hukukunda Temel Kavramlar – Tıbbi Uygulama Hatalarında Diğer Ülkelerle Karşılaştırma Sözlü Anlatım
2. Hafta Hasta ve Sağlık Çalışanı Hakları Sağlık Çalışanın Cezai Hukuki Mesleki ve İdari Sorumlulukları Sözlü Anlatım
3. Hafta Tıbbi uygulama - Sözleşme Tıbbi uygulamada Hukuka Uygunluk ve Aydınlatılmış Onam Sözlü Anlatım
4. Hafta Tıbbi Müdahale ve Hukuka Uygunluk - Yasalar - -Etik Yaklaşım Sözlü Anlatım
5. Hafta Tıbbi uygulama - Sözleşme Tıbbi uygulamada Hukuka Uygunluk ve Aydınlatılmış Onam Sözlü Anlatım
6. Hafta Tıbbi Uygulama Hatalarına Yol Açan Süreç (Hasta) Sözlü Anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Tıbbi Uygulama Hatalarına Yol Açan Süreç - Sistem Sözlü Anlatım
9. Hafta Hatalı Tıbbi Uygulama ve Ceza Hukuku ve tazminat sorumluluğu Açısından Değerlendirme Sözlü Anlatım
10. Hafta Tıbbi Uygulama Hataları ve Bilirkişilik Sözlü Anlatım
11. Hafta Tıbbi uygulama hatası iddiaları ve medya Sözlü Anlatım
12. Hafta Tıbbi Uygulama Hataları Ve Sigorta Sistemi Sözlü Anlatım
13. Hafta Olgu Örnekleri Kusur Tespiti Sözlü Anlatım
14. Hafta Olgu Örnekleri yargı kararları Sözlü Anlatım
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1I. Tıp Hukukunun Tarihçesi, Temel Kavramlar, Hasta Hekim İlişkisi Konularında Genel bilgi Edinimini Sağlamak.
ÖÇ-2II. Tıbbi Uygulama Hatalarının Diğer Ülkelerle Mukayesesi Konusunda Bilgi Sahibi Olma.
ÖÇ-3III. Genel Olarak Tıbbi Müdahale Hatalarına İlişkin Bilgiler ile Tıbbi Müdahalelerde Sağlık Çalışanın Cezai, Hukuki, Mesleki ve İdari Sorumlukları ile Hatalı Tıbbi
ÖÇ-4IV. Tıbbi Uygulam Hatalarına Yol Açan Sürecin Hekim ve Yardımcı Sağlık Personeli Bakımından İnceleme Yeteneğine Sahip Olunması ile Özellikle Tıp Dışı Uygulamalar Konusunda Bilgi Sahibi Olması
ÖÇ-5V. Hatalı Tıbbi Uygulamaların Ceza Hukuku ve Tazminat Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi Bilgisinin Edinilmesi
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5