Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Psikososyal Rehabilitasyon

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR2010 2 Psikososyal Rehabilitasyon 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
Fiziksel, duyusal yada kognitif yönden herhangi bir nedenle engel, özür yada bozukluk durumunda bireyin psikososyal tablosunun anlaşılabilmesini sağlamak, psikososyal sürece etki eden durumların kavratmak ve fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında karşılaşılabilecek psikososyal problemlerin göz önüne alarak rehabilitasyon programını yönlendirebilme becerisini kazandırmaktır. 
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Reyhan SAYDAM
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 11.00-12.45, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı, 12.45-13.15, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma
Temel Kaynaklar -Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar -Okyayuz, Ü. (Ed.) (1999). Sağlık Psikolojisi: Giriş. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

-Baltaş, Z. (2007). Sağlık Psikolojisi: Halk Sağlığında Davranış Bilimleri. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Sağlık Psikolojisine Giriş: Biyomedikal Modelden Biyopsikososyal Yaklaşıma Sağlık Psikolojisi:Tanımı, tarihçesi, gelişimini etkileyen faktörler. İnteraktif Öğrenme
2. Hafta Sağlık ve Hastalık Kavramları, Tedavi Uyumu, Sağlık Davranışı, İyi Oluş Hali İnteraktif Öğrenme
3. Hafta Sağlık Psikolojisinde Kuramsal Yaklaşımlar: Yükleme Kuramları, Sağlık İnanç Modeli İnteraktif Öğrenme
4. Hafta Hasta Tedavi Ekibi İlişkisi İnteraktif Öğrenme
5. Hafta Sosyal Destek ve Sağlık, Psikolojik Sağlamlık İnteraktif Öğrenme
6. Hafta Kronik Hastalıklara Bağlı Durumsal Kriz Modelleri ve Kriz Yönetimi İnteraktif Öğrenme
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Psikoimmünoloji İnteraktif Öğrenme
9. Hafta Kronik Ağrı Sendromu İnteraktif Öğrenme
10. Hafta Hasta Çocuk İnteraktif Öğrenme
11. Hafta Orta Yaş Gelişimi Çerçevesinde Kadın ve Erkek Sağlığı İnteraktif Öğrenme
12. Hafta Yaşlılık İnteraktif Öğrenme
13. Hafta Kanser Hastası ve İletişim İnteraktif Öğrenme
14. Hafta Türkiye’de ve Dünyada Sağlık Psikolojisi Uygulamaları İnteraktif Öğrenme
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Psikososyal rehabilitasyon alanında kavramları kavrar.
ÖÇ-2Kaza sonrası yaşanan psikososyal süreç ve uyum aşamalarını, stres ve posttravmatik stres bozukluğunu, travmatik yaralanmalardan sonra görülen problemleri öğrenir.
ÖÇ-3Nörolojik hastalıklarda, çocuklarda özüre neden olan problemlerde ilerleyici kronik hastalıklarda, geriatrik kişilerde psikososyal rehabilitasyon problemlerini fark edebilir.
ÖÇ-4Fiziksel engelliler, engelli çocuğa sahip aileler, görme engelliler ve işitme-konuşma engellilerde psiko-sosyal süreçlerini tanımlayarak fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında göz önünde bulundurur.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4