Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Psikoloji

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR1011 Psikoloji 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
 Psikolojinin Alanı ve konuları hakkında bilgilenerek edinimlerini sağlık alanında kullanma becerisi  kazandırmak.
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Reyhan SAYDAM
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi C Blok, Salı 11.00-12.45
Görüşme Saatleri ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi C Blok, Salı 12.45-13.15
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, tartışma, demonstrasyon, örnek olay incelemesi,saha çalışması
Temel Kaynaklar -Morgan.T,C (2009)Psikolojiye Giriş, 2015.
Diğer Kaynaklar Rita l. AtkinsonE. E. SmithD. J. BemS. NolenHoeksemaR. C. Atkinson (2010),Psikolojiye Giriş,İstanbul

 From,Eric (1992),”Sevgi ve Şiddetin Kaynağı” Çev:Selçuk Budak) ,Öteki Ajans yayınları,Ankara.

Öztürk,M.O. (2001) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Nobel Tıp Kitapları Yayınevi, İstanbul. 

İçel,K, Ünver,Y ve diğerleri (2005) “Çocuklar ve Suç-Ceza,Seçkin Yayınları,Ankara.

Rosenberg,Marshall (2011) “Şiddetsiz İletişim”Çev:Vivet Alevi Remzi Kitabevi,İstanbul

Geçtan, E (1981)Çağdaş yaşam ve Normaldışı Davranışlar, Maya yayınları,İstanbul

 

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Psikolojinin Konusu Sağlıkla ilişkileri Görsel Sunum, Sözlü Anlatım, Tartışma
2. Hafta Psikolojide Yaklaşımlar Görsel Sunum, Sözlü Anlatım, Tartışma
3. Hafta Psikolojinin alt dalları Görsel Sunum, Sözlü Anlatım, Tartışma
4. Hafta Psikolojinin Yöntemleri Görsel Sunum, Sözlü Anlatım, Tartışma
5. Hafta Organizma ve Çevre Görsel Sunum, Sözlü Anlatım, Tartışma
6. Hafta Duyum ve Algı Görsel Sunum, Sözlü Anlatım, Tartışma
7. Hafta Ara Sınav Ara Sınav
8. Hafta Öğrenme,türleri ve öğrenmeyi etkileyen faktörler Görsel Sunum, Sözlü Anlatım, Tartışma
9. Hafta Bellek, biliç ve zeka Görsel Sunum, Sözlü Anlatım, Tartışma
10. Hafta Ruh Sağlığı psikonevrotik ve psikotik bozukluklar Görsel Sunum, Sözlü Anlatım, Tartışma
11. Hafta Engellenme , çatışma, savunma mekanizmaları Görsel Sunum, Sözlü Anlatım, Tartışma
12. Hafta Sosyal davranış ve tutum Görsel Sunum, Sözlü Anlatım, Tartışma
13. Hafta Uyuma davranışını etkileyen faktörler Görsel Sunum, Sözlü Anlatım, Tartışma
14. Hafta Cezaların psikolojik etkileri Görsel Sunum, Sözlü Anlatım, Tartışma
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Psikoloji ‘nin alanı hakkında bilgi edinir
ÖÇ-2Psikolojide temel yaklaşımları ve psikolojinin alt dallarını öğrenir.
ÖÇ-3Psikolojinin yöntemlerini kavrar.
ÖÇ-4Duyum,algı ve güdülenme kavramlarını ve insan davranışları ile ilgisini bilir,
ÖÇ-5Öğrenme, türleri ve öğrenmeyi etkileyen faktörleri bilir ve günlük hayatında bundan yararlanır.
ÖÇ-6Engellenme, çatışma ve savunma mekanizmalarının ruh sağlığı ile ilişkilerini kavrar
ÖÇ-7Psikotik ve psikonevrotik bozuklukları öğrenir,insanları ve olayları değerlendirirken bunlardan yararlanır
ÖÇ-8Sosyal davranış ve tutumları insan hayatındaki önemini ve uyma davranışını etkileyen faktörleri bilir.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6           
ÖÇ 7           
ÖÇ 8