Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Sosyoloji

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR1010 Sosyoloji 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
 Bu dersin amacı; sosyolojinin temel konuları ve kavramları ile ilgili genel bir bakış açısı kazandırırken aynı zamanda toplum ve hasta ilişkisinde psikolojik açıdan hastayı hissetmeyi öğrenmeyi sağlaycaktır.Sosyolojik düşüncenin temel araçları, sosyoloji bilimine değer katmış ve iz bırakmış kişiler,sosyolojinin tarihçesi ve diğer bilimlerle (özellikle psikoloji ile) ilişkisi sunulduktan sonra, sosyolojik çalışmalarda kullanılan araştırma metodları, modern toplumun çalışılmasındaki temel kavramlar, ve “globalleşme” ve “postmodern” gibi kavramları inceleyeceğiz. 
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Uz.Psikolog Beliz Göncü
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi C Blok, Salı 14.00-15.45
Görüşme Saatleri ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi C Blok, Salı 15.45-16.00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü anlatım

-Sunum

-Tartışma

-Ödev
Temel Kaynaklar -Sosyoloji: Başlangıç Okumaları, 2009 (1. Baskı), Editör: Anthony Giddens, Çev.: Günseli Altaylar,  Say Yayınları. 
-Filmlerle Sosyoloji, 2010 (1. Baskı), Yazarlar: Bülent Diken ve Carsten B. Laustsen, Çev.: Sona Ertekin, Metis Yayınları.
-Sosyoloji, 2008 (1. Baskı), Yazarlar: Tony Bilton, Kevin Bonnett, Pip Jones, Tony Lawson, David Skinner, Michelle Stanworth, Andrew Webster (Liz Bradbury, James Stanyer ve Paul Stephens’ın katkılarıyla), Çev. Editörü: Kemal İnal, Siyasal Yayınevi.
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Sosyolojinin tanımı ve tarihçesi; diğer bilimlerle ilişkisi. Sözlü anlatım
2. Hafta Sosyolojide kullanılan araştırma metodları; sosyal teoriler. Sözlü anlatım
3. Hafta Sosyalleşme; sinema ve toplumsal teori (Film Yorumlama) Sözlü anlatım
4. Hafta Toplumsal sınıf; toplumsal cinsiyet ilişkileri; cinsiyet. Sözlü anlatım
5. Hafta Cinsiyet ve hastalığın hissedilmesi arasında ki ilişki Sözlü anlatım
6. Hafta Aile yaşamı Sözlü anlatım
7. Hafta Vize Sınavı Vize Sınavı
8. Hafta Eğitim; çalışma ve çalışmama. Engelli bireylerin toplumda çalışma hayatı. Sözlü anlatım
9. Hafta Kitle iletişim araçları; sağlık, hastalık ve tıp.Ağrının psikolojisi Sözlü anlatım
10. Hafta Globalleşme; postmodernizm; sosyolojide “özel konular”: beden sosyolojisi,aşk,din ve inanç Sözlü anlatım
11. Hafta Suç ve şiddet.Engelli Bireylere yapılan psikolojik şiddet Sözlü anlatım
12. Hafta Psikodrama . Hasta ve hasta yakını arasında ki ilişki. Sözlü anlatım
13. Hafta Dönem Projesi (sunum ve yazılı ödev teslimi) Sözlü anlatım
14. Hafta Final Sınavı
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Sosyolojinin temel konularını ve kavramlarını tanımlamak (BİLGİ)
ÖÇ-2Sosyolojik olguları kendi cümleleriyle ifade etmek
ÖÇ-3Toplumsal durumları, sosyolojik terminoloji içinde yorumlamak
ÖÇ-4Sosyolojik olguları örneklemek
ÖÇ-5Sosyolojik kavramları ve olguları (seyredilecek filmler ve yapılacak okumalar üzerinden) tartışıp, analiz etmek
ÖÇ-6Sosyolojinin temel kavramlarını bir araya getirerek, sosyolojik bir bakış açısıyla, proje hazırlamak (UYGULAMA)
ÖÇ-7Projeyi hazırlarken, eleştirel bir bakış açısı kazanmak (UYGULAMA)
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6           
ÖÇ 7