Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Engelliler ve Sağlık Turizmi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR8005 Engelliler ve Sağlık Turizmi 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
 Sağlık uygulamalarının turizm alanında uygulanması, Türkiye'de sağlık turizminin güncel durumu, öngörülen geleceği, yasal mevzuatlar, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamalarının sağlık turizmi içerisinde uygulanması ve proje geliştirme konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olmak.
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri
Asistanlar Yoktur
Ders Gün,Saat ve Yeri 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılda ders açılmamıştır.
Görüşme Saatleri ve Yeri 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılda ders açılmamıştır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Sözlü anlatım, Barkovizyon sunumu, Video gösterimi, Proje ödevleri.
Temel Kaynaklar  Karagülle, Z., Karagülle M., Doğan B. M. (2011). Türkiye Termal SPA Sağlık Rehberi. Nobel Tıp Kitabevleri. 
Diğer Kaynaklar  -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Sağlık turizmi tanımı, turizm içindeki yeri ve önemi, Türkiye’de sağlık turizmi çeşitleri. Sözlü anlatım, Barkovizyon sunumu, Video gösterimi, Proje ödevleri.
2. Hafta Sağlık turizminin gelişmesi ve gelişme nedenleri, sağlık turizmin arzını oluşturan faktörler Sözlü anlatım, Barkovizyon sunumu, Video gösterimi, Proje ödevleri.
3. Hafta Sağlık turizmi talebini etkileyen faktörler, sağlık turizminde pazarlama ve lojistik, sağlık turizmi politikaları Sözlü anlatım, Barkovizyon sunumu, Video gösterimi, Proje ödevleri.
4. Hafta Termal turizmin tanımı, önemi ve özellikleri. Yasal mevzuatlar. Sözlü anlatım, Barkovizyon sunumu, Video gösterimi, Proje ödevleri.
5. Hafta Termal turizmin tedavi amaçlı kullanımında mevcut durum ve geleceği. Sözlü anlatım, Barkovizyon sunumu, Video gösterimi, Proje ödevleri.
6. Hafta Medikal turizmin tanımı, kapsamı, özellikleri ve tarihsel gelişimi Sözlü anlatım, Barkovizyon sunumu, Video gösterimi, Proje ödevleri.
7. Hafta
8. Hafta Türkiye’de medikal turizm Sözlü anlatım, Barkovizyon sunumu, Video gösterimi, Proje ödevleri.
9. Hafta Medikal turizm politikaları. Sözlü anlatım, Barkovizyon sunumu, Video gösterimi, Proje ödevleri.
10. Hafta İleri yaş grubunda sağlık turizmi Sözlü anlatım, Barkovizyon sunumu, Video gösterimi, Proje ödevleri.
11. Hafta Engellilerde sağlık turizmi Sözlü anlatım, Barkovizyon sunumu, Video gösterimi, Proje ödevleri.
12. Hafta Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamalarının sağlık turizmindeki yeri. Sözlü anlatım, Barkovizyon sunumu, Video gösterimi, Proje ödevleri.
13. Hafta Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamalarının sağlık turizmindeki yeri. Sözlü anlatım, Barkovizyon sunumu, Video gösterimi, Proje ödevleri.
14. Hafta Dönem içi konuların genel değerlendirilmesi. Sözlü anlatım, Barkovizyon sunumu, Video gösterimi, Proje ödevleri.
15. Hafta Final haftası
16. Hafta Final haftası
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 50
Final 1 50


ÖÇ-1Sağlık turizmini genel olarak öğrenir.
ÖÇ-2Fizyoterapi uygulamalarının sağlık turizmi içerisindeki kullanım amaclarını, içeriğini ve kapsamını öğrenir.
ÖÇ-3Türkiye'de sağlık turizmi uygulamaları ve yasal mevzuatlar hakkında genel bilgi alır.
ÖÇ-4Sağlık turizmi kapsamında yapılabilecek çalışma veya proje geliştirme konusunda genel bilgi sahibi olur.
ÖÇ-5Sağlık turizmi ve geleneksel klinik uygulamalar arasındaki farkları ve avantajları belirleyebilir.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5