Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Pediatri’de Değerlendirme Yöntemleri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR8004 Pediatri’de Değerlendirme Yöntemleri 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Kineziyo-mekanik ve fonsiyonel değerlendirme metodlarının çocuklarda uygulanması, tedaviye karar verme ve uygulanan tedavinin etkinliğini takip etmek için uygulanan objektif ve subjektif değerlendirme metodlarını öğrenmek. 
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. N. Ekin Akalan
Asistanlar Yoktur
Ders Gün,Saat ve Yeri 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılda ders açılmamıştır.
Görüşme Saatleri ve Yeri 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılda ders açılmamıştır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Sözel sunum, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
Temel Kaynaklar 1. Tecklin S.J. Pedaitric Physical Therapy. 5th Ed. Lippincott William & Wilkins, Philadelphia 2015.

2. Elbasan B. Pediatrik Fizyoterapi Rehabilitasyon. İstanbul Tıp Kitabevi 2016.

 
Diğer Kaynaklar  -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Normal büyüme ve gelişme. Sözel sunum, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
2. Hafta Kas tonus ve kuvvetin ölçülmesi Sözel sunum, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
3. Hafta Postür ve eklem hareketlerin değerlendirilmesi Sözel sunum, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
4. Hafta Nörolojik sistem değerlendirmesi Sözel sunum, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
5. Hafta Nörolojik sistem değerlendirmesi Sözel sunum, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
6. Hafta Serebral palsi ve kortikal fonsiyon bozukluklarında fonksiyonel durum değerlendrimesi Sözel sunum, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
7. Hafta
8. Hafta Spina Bifida ve Medulla Spinalis yaralanmalında fiziksel ve fonsiyonel durum değerlendirmesi Sözel sunum, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
9. Hafta Yenidoğan ve riskli bebek değerlendirmesi Sözel sunum, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
10. Hafta Mental retardasyon ile birlikte eşlik eden özel sendromlar. Sözel sunum, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
11. Hafta Kaba motor fonksiyon değerlendirmesi Sözel sunum, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
12. Hafta İnce motor beceri ve fonksiyon değerlendirmesi Sözel sunum, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
13. Hafta Kas hastalıkları ve kardiyovasküler hastalıklarda aerobik kapasite ölçümü Sözel sunum, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
14. Hafta Romatizmal hastalıklarda kas iskelet sistemi değerlendirmesi. Sözel sunum, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
15. Hafta Final haftası
16. Hafta Final haftası
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 50
Final 1 50


ÖÇ-1Sağlıklı büyüme ve gelişme dönemindeki çocuklarda biyomekanik ve fonsiyonel değerlendirme yöntemlerini öğrenir.
ÖÇ-2Hasta anamnezi ve hastalık tanısı doğrultusunda fonksiyon bozukluklarının sebeplerine yönelik değerlendirme yöntemlerini öğrenir.
ÖÇ-3Büyüme gelişme dönemindeki yaygın fiziksel ve fonksiyonel bozuklukları öğrenir.
ÖÇ-4Çocuklarda gözelmsel hareket analizini öğrenir.
ÖÇ-5Çocuklarda kardiyopulmoner aerobik kapasite ölçüm yöntemleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5