Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Fizyoterapide Kanıta Dayalı Klinik Problem Çözme II

Fizyoterapide Kanıta Dayalı Klinik Problem Çözme II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR8003 Fizyoterapide Kanıta Dayalı Klinik Problem Çözme II 2/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı
  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında farklı klinik tanısı olan olgular üzerinde fizyoterapi değerlendirmesi yapmak, klinik tanı veya sınıflandırmalar için stratejiler belirlemek, klinik değerlendirme yapmak, uygun özel testin seçimini ve yorumunu yapmak amaçlanmıştır.
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri
Asistanlar Yoktur
Ders Gün,Saat ve Yeri 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılda ders açılmamıştır.
Görüşme Saatleri ve Yeri 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılda ders açılmamıştır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, tartışma
Temel Kaynaklar -
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Hastalarda Klinik Problem Çözme Yollarını Öğrenmek Anlatım ve Tartışma
2. Hafta Hastalarda Klinik Problem Çözme Yollarını Öğrenmek Anlatım ve Tartışma
3. Hafta Hastalarda Klinik Problem Çözme Yollarını Öğrenmek Anlatım ve Tartışma
4. Hafta Hastalarda Klinik Probleme Yönelik Tedavi Seçeneklerini Belirlemek Anlatım ve Tartışma
5. Hafta Hastalarda Klinik Probleme Yönelik Tedavi Seçeneklerini Belirlemek Anlatım ve Tartışma
6. Hafta Belirlenen Tedavi Seçeneklerinin, Hastanın Amaçları ile Paralelliğini İncelemek Anlatım ve Tartışma
7. Hafta Ara Sınav Ara Sınav
8. Hafta Tedaviye Karar Vermede Bizi Etkileyen Faktörleri Belirlemek Anlatım ve Tartışma
9. Hafta Klinik Karar Verme ve Sınıflandırma Stratejileri Anlatım ve Tartışma
10. Hafta Klinik Karar Vermenin Mantığı Anlatım ve Tartışma
11. Hafta Klinik Karar Vermenin Mantığı Anlatım ve Tartışma
12. Hafta Tedavi Seçeneklerinin Gözden Geçirilmesi Anlatım ve Tartışma
13. Hafta Tedavi Seçeneklerinin Gözden Geçirilmesi Anlatım ve Tartışma
14. Hafta Tedavi Seçeneklerinin Gözden Geçirilmesi Anlatım ve Tartışma
15. Hafta Final haftası
16. Hafta Final haftası
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Öğrendiği bilgileri kullanarak var olan temel tedavi tekniklerini farklı hastalarda etik ve kanıta dayalılık prensipleri ışığında kullanabilme tutumunu kazanacaktır
ÖÇ-2Fizyoterapi alanındaki uygulamalar için gerekli olan model teknik ve araçları seçebilme becerisi kazanacaktır.
ÖÇ-3Spesifik hastalıkları, tedavi seçeneklerini, ilişkili değerlendirmeleri ve özel test prosedürlerini öğrenerek, analiz ve sentez becerisi kazanacaktır.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3