Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Sensör Yardımlı Rehabilitasyon

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR6014 Sensör Yardımlı Rehabilitasyon 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
1. Klinik değerlendirme ve tedavi yöntemleri içerisinde dijital sensörlerin yeri, önemi ve gelecekteki kullanım alanları hakkında genel bilgi sahibi olmak.

2. Sensörlerin güncel koşullarda mevcut modelleri hakkında genel bilgi sahibi olmak.

3. Rehabilitasyon uygulamalarında sensörlerin kullanımı ile ilgili genel bilgi sahibi olmak.

4. Klinik ve saha koşullarında kullanılan sensörler, amaçları ve avantajları hakkında genel bilgi sahibi olmak.

5. Giyilebilir sensörler ve uzaktan takip sistemlerinin bu günü ve geleceğe yönelik vizyon kazanmak. 
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nazif Ekin Akalan
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Ders 2018-2019 güz yarıyılında açılmamıştır.
Görüşme Saatleri ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Sözel sunum, Barkovizyon gösterimi, Video gösterim, Vaka örnekleri, Proje ödevleri.
Temel Kaynaklar  1. Mendez-Zorrilla, A. (2014). Gait analysis methods: An overview of wearable and non-wearable systems, highlighting clinical applications. Sensors, 14(2), 3362-3394.

 2. Patel, S., Park, H., Bonato, P., Chan, L., & Rodgers, M. (2012). A review of wearable sensors and systems with application in rehabilitation. Journal of neuroengineering and rehabilitation9(1), 21.

3. Yalçın S,  Berker N Y, Yavuzer G, Gök H. Yürüme Analizi. İstanbul, Avrupa tıp kitapçılık; 2001

4. Kirtley C. Clinical Gait Analysis: Theory And Practice. New York, Elsevier Health Sciences; 2006. pp. 15-37.5. Özaras N, Yalçın S. Normal Yürüme ve Yürüme Analizi. Turk J Phys Med Rehab 2002; 48(3): 4-4.

6.  Perry J. Brunfield JM. Gait Analysis Normal and Pathological Function. 2nd ed. Thorofare, US: Slack Incorporated. 2010.

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Sensör teknolojileri Sözel sunum, Barkovizyon gösterimi, Video gösterim, Vaka örnekleri, Proje ödevleri.
2. Hafta Sensörlerin sağlık amaçlı kullanım alanları Sözel sunum, Barkovizyon gösterimi, Video gösterim, Vaka örnekleri, Proje ödevleri.
3. Hafta Sensör yardımlı hareket analizi Sözel sunum, Barkovizyon gösterimi, Video gösterim, Vaka örnekleri, Proje ödevleri.
4. Hafta Sensör yardımlı hareket takip sistemleri ve uzaktan hasta takibi. Sözel sunum, Barkovizyon gösterimi, Video gösterim, Vaka örnekleri, Proje ödevleri.
5. Hafta Sensör yardımlı rehabilitasyon uygulamaları Sözel sunum, Barkovizyon gösterimi, Video gösterim, Vaka örnekleri, Proje ödevleri.
6. Hafta Sensör yardımlı rehabilitasyon uygulamaları Sözel sunum, Barkovizyon gösterimi, Video gösterim, Vaka örnekleri, Proje ödevleri.
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Vaka örnekleri üzerinden sensör yardımlı rehabilitasyon planlama. Sözel sunum, Barkovizyon gösterimi, Video gösterim, Vaka örnekleri, Proje ödevleri.
9. Hafta Vaka örnekleri üzerinden sensör yardımlı rehabilitasyon planlama. Sözel sunum, Barkovizyon gösterimi, Video gösterim, Vaka örnekleri, Proje ödevleri.
10. Hafta Vaka örnekleri üzerinden sensör yardımlı rehabilitasyon planlama. Sözel sunum, Barkovizyon gösterimi, Video gösterim, Vaka örnekleri, Proje ödevleri.
11. Hafta Proje çalışmaları, ödev sunumları Sözel sunum, Barkovizyon gösterimi, Video gösterim, Vaka örnekleri, Proje ödevleri.
12. Hafta Proje çalışmaları ödev sunumları Sözel sunum, Barkovizyon gösterimi, Video gösterim, Vaka örnekleri, Proje ödevleri.
13. Hafta Proje çalışmaları ödev sunumları Sözel sunum, Barkovizyon gösterimi, Video gösterim, Vaka örnekleri, Proje ödevleri.
14. Hafta Sensörlerin sağlık alanında geleceği. Dönem içi konuların genel değerlendirmesi. Sözel sunum, Barkovizyon gösterimi, Video gösterim, Vaka örnekleri, Proje ödevleri.
15. Hafta Final
16. Hafta Final
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Dijital sensörlerin sağlık alanında kullanımını öğrenir.
ÖÇ-2Giyilebilir sensörlerin ölçme ve değerlendirme amaçlı kullanımını öğrenir.
ÖÇ-3Giyilebilir sensörleri tedavi uygulamalarında kullanım alanlarını ve metodları hakkında genel bilgi öğrenir.
ÖÇ-4Dijital sensörler ile hasta takip sistemleri hakkında genel bilgi sahibi olur.
ÖÇ-5Dijital sensörlerin sağlık alanında kullanımı ile ilgili yeni fikirler veya projeler geliştirebilir.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5