Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Dans Terapi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR6012 Dans Terapi 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Hareketin psikomotor gelişim, emosyonel ve davranışsal paternlerle ilişkisi, vücudun potansiyel hareketlerini ortaya çıkarma, dansın ve farklı hareket tedavilerinin farklı durumlarda kullanımını öğretmektir.    
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Ders 2018-2019 güz yarıyılında açılmamıştır.
Görüşme Saatleri ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Uygulama
Temel Kaynaklar  -
Diğer Kaynaklar  -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Hareket Sözlü Anlatım
2. Hafta Dans Sınıflaması Sözlü Anlatım
3. Hafta Dans ve Hareket terapisi Sözlü Anlatım
4. Hafta Vücut imajı, duyu-motor-ruh farkındalığı Sözlü Anlatım
5. Hafta Dansın vücut sistemlerine etkisi Sözlü Anlatım
6. Hafta Stabilite, esneklik, postür, ritm, nefes Sözlü Anlatım
7. Hafta Ara Sınav Ara Sınav
8. Hafta Dans çalışması Çalışma
9. Hafta Dans çalışması Çalışma
10. Hafta Dans çalışması Çalışma
11. Hafta Dans çalışması Çalışma
12. Hafta Dans çalışması Çalışma
13. Hafta Dans çalışması Çalışma
14. Hafta Dans çalışması Çalışma
15. Hafta Final
16. Hafta Final
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Final 1 50


ÖÇ-1Hareket kalitesini tanımlar
ÖÇ-2Performans, sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar. –
ÖÇ-3Hareket tedavilerini tanımlar.
ÖÇ-4Bildiği ergoterapi yöntemlerini yeni yöntemlerle sentez eder ve uygular
ÖÇ-5Rollere ve işe yönelik performansa odaklaşmayı sağlayan hareket tedavisi pratiğini kritik ederek değerlendirir
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5