Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / İşitme ve Konuşma Bozuklukları Tedavisi

İşitme ve Konuşma Bozuklukları Tedavisi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR6011 İşitme ve Konuşma Bozuklukları Tedavisi 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
İşitme, konuşma ve vestibüler sistemde meydana gelebilecek patolojilerin ve nedenlerinin temel özelliklerinin kavranmasını ve hastanın doğru yönlendirilmesini sağlamaktır    
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Ders 2018-2019 güz yarıyılında açılmamıştır.
Görüşme Saatleri ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, tartışma
Temel Kaynaklar Ders Notu
Diğer Kaynaklar

1.Martin FN. Clark JG, İntroduction to Auditory Allyn&Bacon, 2003

2. Tomblin JB, Morris HL, Diasnosis in Speech, Language pathology, singular –Thomson Learning 2000

3. Ardıç FN Vertigo, İZMİR Güve Kitabevi

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta İşitmeden sorumlu anatomik yapılar Sözlü Anlatım
2. Hafta İşitme bozuklukları Sözlü Anlatım
3. Hafta İşitme bozukluklarında rehabilitasyon Sözlü Anlatım
4. Hafta Konuşmadan sorumlu anatomik yapılar Sözlü Anlatım
5. Hafta Konuşma bozuklukları Sözlü Anlatım
6. Hafta Konuşma bozukluklarında rehabilitasyon Sözlü Anlatım
7. Hafta Ara Sınav Ara Sınav
8. Hafta Yutmadan sorumlu anatomik yapılar Sözlü Anlatım
9. Hafta Yutma bozuklukları Sözlü Anlatım
10. Hafta Yutma bozukluklarında rehabilitasyon Sözlü Anlatım
11. Hafta Konuşma bozukluklarında rehabilitasyon Sözlü Anlatım
12. Hafta Vestibüler sistem Sözlü Anlatım
13. Hafta Vestibüler sistem Sözlü Anlatım
14. Hafta Vestibüler rehabilitasyon Sözlü Anlatım
15. Hafta Final
16. Hafta Final
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1İşitme, konuşma ve vestibüler sistem bozuklukları ile ilgili temel bilgileri geliştirebilme
ÖÇ-2Vestibüler sistemin özelliklerini bilme 
ÖÇ-3İşitme ve konuşma ve vestibuler sistemde meydana gelen bozuklukları ve altında yatan bozuklukları fark edebilme.
ÖÇ-4İşitme ve konuşma ve vestibuler sistemdeki klinik problemleri tanımlayarak ilgili uzmanlara yönlendirebilme
ÖÇ-5Normal işitmenin özelliklerini bilme
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5