Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Bitirme Projesi I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR7002 7 Bitirme Projesi I 2/0/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bir araştırma planlamak, yürütmek ve sonuçlarını sözlü/yazılı rapor etmek.    
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nazif Ekin Akalan
Asistanlar Yoktur
Ders Gün,Saat ve Yeri 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılda ders açılmamıştır.
Görüşme Saatleri ve Yeri 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılda ders açılmamıştır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Temel Kaynaklar -
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Araştırma planlama Sözlü Anlatım
2. Hafta Araştırma detaylarını tartışma Tartışma
3. Hafta Literatür tarama Sözlü Anlatım
4. Hafta Araştırma programı oluşturma Tartışma
5. Hafta Etik kurul hazırlama Uygulama
6. Hafta Değerlendirme formu oluşturma Uygulama
7. Hafta Ara Sınav Haftası Ara Sınav
8. Hafta Klinik çalışma ve veri toplama Uygulama
9. Hafta Klinik çalışma ve veri toplama Uygulama
10. Hafta Klinik çalışma ve veri toplama Uygulama
11. Hafta Araştırma projesi verilerini analiz yapma Uygulama
12. Hafta Araştırma projesi verilerini analiz yapma Uygulama
13. Hafta Proje yazımı Uygulama
14. Hafta Proje yazımı Uygulama
15. Hafta Final haftası
16. Hafta Final haftası
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Projeler 1 100


ÖÇ-1Klinik araştırma alanlarını tanımlar.
ÖÇ-2Araştırma planlar.
ÖÇ-3Araştırmayı yürütürken çalışmanın paydaşlarıyla işbirliği yapar.
ÖÇ-4Araştırmanın sonuçlarını değerlendirir.
ÖÇ-5Araştırmayı sunacağı bilimsel etkiniği seçer.
ÖÇ-6Araştırmanın sunum hazırlıklarını yapar.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6