Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Fizyoterapide Özel Konular

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR6010 Fizyoterapide Özel Konular 1/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yer alan konularda tanıya özgü/hastalığa özgü fizyoterapi değerlendirmesini ve rehabilitasyonunu öğretmek amaçlanmıştır    
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Ders 2018-2019 güz yarıyılında açılmamıştır.
Görüşme Saatleri ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, tartışma
Temel Kaynaklar Ders Notu
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Ülserler Sözlü Anlatım
2. Hafta Yutma rehabilitasyonu Sözlü Anlatım
3. Hafta Onkolojik rehabilitasyon Sözlü Anlatım
4. Hafta Lenfödem ve rehabilitasyonu Sözlü Anlatım
5. Hafta Yanıklar Sözlü Anlatım
6. Hafta Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu Sözlü Anlatım
7. Hafta Ara Sınav Ara Sınav
8. Hafta Uzay teknolojisi ve fizyoterapi Sözlü Anlatım
9. Hafta Balneoterapi Sözlü Anlatım
10. Hafta Akuaterapi Sözlü Anlatım
11. Hafta Engellilerde Spor Sözlü Anlatım
12. Hafta Kinezyolojik Bantlama Sözlü Anlatım
13. Hafta Fasial Paralizi Sözlü Anlatım
14. Hafta Refleks Sempatik Distrofi Sözlü Anlatım
15. Hafta Final
16. Hafta Final
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Alternatif tedavi yöntemleri ile fizyoterapiyi birleştirir.
ÖÇ-2Rehabilitasyonda özel konularda teorik bilgiyi ana hatları ile açıklar ve bunları fizyoterapi ile ilişkilendirir
ÖÇ-3Rehablitasyonda özel konuların uygulama prensipleri konusunda teorik bilgiler kazanır
ÖÇ-4Özel konularda fizyoterapi ve rehabilitasyona ilişkin değerlendirme yöntemlerini öğrenir ve uygular.
ÖÇ-5Özel konularda fizyoterapi ve rehabilitasyona ilişkin tedavi yöntemlerini uygular
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5