Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Endüstride Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR7004 Endüstride Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı

Fabrika, banka gibi özel ve resmi işyerlerinde çalışan kişilerin fiziksel uygunluklarının devam ettirilmesi, endüstriyel yaralanmaların önlenmesi ve mevcut problemlerin çözüme ulaştırılabilmesi açısından önemli olan fizyoterapi değerlendirmeleri ve iş analizlerini öğrenmek, ergonomi, egzersiz yaklaşımı, vücut mekaniği bilgisi, iş yeri düzenlemesi ve adaptasyonlarını içeren bilgi ve uygulamaları ve mesleki rehabilitasyonda değerlendirme ve iş eğitimini öğrenmektir.

Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri
Asistanlar Yoktur
Ders Gün,Saat ve Yeri 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılda ders açılmamıştır.
Görüşme Saatleri ve Yeri 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılda ders açılmamıştır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, tartışma
Temel Kaynaklar -
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Yaşlanma, engel ve ergonomi Sözlü Anlatım
2. Hafta Yaşlanmayla beraber işyerindeki engeller ve çözümleri Sözlü Anlatım
3. Hafta Görme bozukluğu: Körlük ve az görme rehabilitasyonunda ergonomik yaklaşım Sözlü Anlatım
4. Hafta Kronik kalp hastalığı hastalarını çalışma için fiziksel ve psikolojik hazırlıkları üzerine egzersizin etkisi Sözlü Anlatım
5. Hafta Mesleksel kas-iskelet sistemi ağrı ve engeline yönelik yaklaşımına ergonomi entegrasyonu Sözlü Anlatım
6. Hafta Mesleki rehabilitasyonda ergonomi Sözlü Anlatım
7. Hafta Ara Sınav Ara Sınav
8. Hafta Kayma, taşıma ve düşmelerde rehabilitasyon sonuçları Sözlü Anlatım
9. Hafta Hareketlilik ve özürlülük - Manuel tekerlekli sandalye sürme Sözlü Anlatım
10. Hafta Tekerlekli sandalye ergonomisi Sözlü Anlatım
11. Hafta Asistif teknoloji Sözlü Anlatım
12. Hafta Engelli kişilerin antropometrisi Sözlü Anlatım
13. Hafta Engelli kişilerin ihtiyacı için antropometri Sözlü Anlatım
14. Hafta Engelli kullanıcıların giyimi için yeni bir yaklaşım Sözlü Anlatım
15. Hafta Final haftası
16. Hafta Final haftası
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1İş yeri kazaları sonrası mesleki rehabilitasyon yaklaşımlarını uygular
ÖÇ-2Endüstriyel fizyoterapist için eğitim programlarını organize eder.
ÖÇ-3Çalışma kaynaklı muskuloskeletal hastalıklarda koruyucu fizyoterapi yaklaşımlarını uygular.
ÖÇ-4Endüstriyel fizyoterapide iş ve iş yeri analiz protokolleri düzenler.
ÖÇ-5Endüstide fizyoterapi yaklaşımları tasarlar.
ÖÇ-6Endüstriyel fizyoterapiyi tanımlar.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6