Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Yürüme Patolojileri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR6009 Yürüme Patolojileri 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
1. Normal yürüme.

2. Yürüyüş patolojilerini tanımlamak.

3. Normal yürümeyi değerlendirmek.

4.  Yürüme analizi yöntemleri 

5. Patolojik yürüyüşte görülen değişiklikleri normal yürüyüşten ayırt edebilme ve karşılaştırma becerisini kazandırmaktır.
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Adnan Apti
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Ders 2018-2019 güz yarıyılında açılmamıştır.
Görüşme Saatleri ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma, demonstrasyon
Temel Kaynaklar -
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Yürüyüş patolojilerinin genel sınıflandırılması Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
2. Hafta Patolojik yürüyüşte mekanizmalar Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
3. Hafta Alt ekstremite eklemlerindeki patolojilere yönelik yürüyüş deviasyonları Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
4. Hafta Pelvis ve gövdenin yürüyüş patolojilerindeki rolü Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
5. Hafta Konjenital anamalilerde görülen yürüyüş bozuklukları Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
6. Hafta Protez ortez yürüyüşü Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Çocuklarda görülen yürüyüş patolojileri Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
9. Hafta Üst motor nöron lezyonlarında görülen yürüyüş patolojileri Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
10. Hafta Alt motor nöron lezyonlarında görülen yürüyüş patolojileri Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
11. Hafta Patolojik yürüyüşün klinik değerlendirilmesi Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
12. Hafta Yürüyüş patolojilerinde analiz yöntemleri Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
13. Hafta Klinik örneklerin tartışılması Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
14. Hafta Genel dönem içi konuları değerlendirme
15. Hafta Final
16. Hafta Final
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 50
Final 1 50


ÖÇ-1Yürüyüş patolojilerini tanımlar ve sınıflandırır
ÖÇ-2Yürüme patolojilerine yol açan biyomekanik nedenleri öğrenir ve kavrar.
ÖÇ-3Temel düzeyde yürümeyi analiz etme becerisini kazanır. Yürüme analiz yöntemlerini öğrenir.
ÖÇ-4Yürüme patolojilerinin tedavisine yönelik planlama yapma ve gerekli fizyoterapi programını belirleme bilgisini edinir.
ÖÇ-5Yürüme patolojilerinin tedavisine yönelik genel yaklaşımları öğrenir.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5