Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Biyoistatistik

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR6008 Biyoistatistik 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
  Biyoistatistik ile ilgili temel kavramlar, örnek alma, verileri düzenleme, temel istatistiklerini hesaplama, dağılımlarını değerlendirme, verilerin analizini yapmak için testler uygulama ve verileri sunma konularında bilgi vermek.
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Ders 2018-2019 güz yarıyılında açılmamıştır.
Görüşme Saatleri ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Tartışma ve Demonstrasyon
Temel Kaynaklar

Ders Notu

Diğer Kaynaklar Sümbüloglu K ve Sümbüloglu V. Biyoistatistik. Somgür Yayıncılık, Ankara, 2004
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş Sözlü Anlatım
2. Hafta Popülasyon ve örnek Sözlü Anlatım
3. Hafta Frekans dağılımlarını tanımlayıcı ölçüler Sözlü Anlatım
4. Hafta Normal dağılım ve standart hata Sözlü Anlatım
5. Hafta Anlamlılık testlerine giriş Sözlü Anlatım
6. Hafta Örnekle ilgili hipotezler Sözlü Anlatım
7. Hafta Ara Sınav Ara Sınav
8. Hafta Varyans analizine giriş Sözlü Anlatım
9. Hafta Basit lineer regresyon ve korelasyon Sözlü Anlatım
10. Hafta Ki-kare dağılımı Sözlü Anlatım
11. Hafta Uyum testleri Sözlü Anlatım
12. Hafta Binomiyal dağılım ve Poisson dağılımı Sözlü Anlatım
13. Hafta Dairesel dağılımlar Sözlü Anlatım
14. Hafta Genel Tekrar Tartışma
15. Hafta Final
16. Hafta Final
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Epidemiyoloji biliminin temel konseptlerini anlar.
ÖÇ-2Biyoistatistiğin temel kavramlarını açıklar.
ÖÇ-3Araştırma planlamayı bilir.
ÖÇ-4Sağlık alanında yapılmış çalışmaları istatistik önemlilik testleri yönüyle inceleyebilir.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4