Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Fizyoterapi ve Beslenme

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR5014 Fizyoterapi ve Beslenme 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
 Spesifik yaşam evrelerinde ve beslenme ile ilintili hastalıklarda uygulanan beslenme tedavisi ilkelerini öğrenmek. 
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Nihan Çakır Biçer
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Ders 2018-2019 güz yarıyılında açılmamıştır.
Görüşme Saatleri ve Yeri Ders 2018-2019 güz yarıyılında açılmamıştır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Temel Kaynaklar -
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Ders içeriği ve tanımlanması, beslenmeye giriş Sözlü anlatım
2. Hafta Makro ve mikro besin ögeleri Sözlü anlatım
3. Hafta Enerji gereksinimi, obezite ve malnutrisyonda beslenme ilkeleri Sözlü anlatım
4. Hafta Gebelik ve emzirme döneminde beslenme Sözlü anlatım
5. Hafta Pediatrik ve adolesan dönemde beslenme Sözlü anlatım
6. Hafta Geriatride beslenme Sözlü anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Kardiyovasküler hastalıklarda beslenme tedavisi Sözlü anlatım
9. Hafta Pulmoner hastalıklarda beslenme tedavisi Sözlü anlatım
10. Hafta Pulmoner hastalıklarda beslenme tedavisi Sözlü anlatım
11. Hafta Romatolojik hastalıklarda beslenme tedavisi Sözlü anlatım
12. Hafta Yoğun bakımda beslenme tedavisi ve beslenme destek sistemleri Sözlü anlatım
13. Hafta Sporcu beslenmesi Sözlü anlatım
14. Hafta Genel tekrar Sözlü anlatım
15. Hafta Final
16. Hafta Final
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1I. Beslenme kavramını, makro ve mikro besin ögelerini öğrenir.
ÖÇ-2II. Gebelik ve emzirme dönemlerinin özelliklerini ve bu döneme özgü beslenme ilkelerini öğrenir.
ÖÇ-3III. Çocukluk ve adolesan dönemlerinin özelliklerini ve bu döneme özgü beslenme ilkelerini öğrenir.
ÖÇ-4IV. Geriatrik dönemin özelliklerini ve bu döneme özgü beslenme ilkelerini öğrenir.
ÖÇ-5V. Kardiyovasküler, pulmoner, nörolojik, romatolojik hastalıklara özgü beslenme ilkelerini öğrenir.
ÖÇ-6VI. Beslenme destek sistemleri hakkında bilgi edinir.
ÖÇ-7VII. Sporcu beslenmesi ilkelerini öğrenir.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6           
ÖÇ 7