Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Yaz Stajı II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR0002 6 Yaz Stajı II 0/2/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
 Amaç öğrencilere klinik bir ortamda teorik bilgilerini ve pratik becerilerini uygulama imkânı vermektir.
Ön Koşullar FTR5002 Nörofizyolojik Yaklaşımlar I, FTR6001 Nörofizyolojik Yaklaşımlar II, FTR5003 Ortopedik Hastalıklar ve Rehabilitasyonu, FTR5004 Pediatrik Hastalıklar ve Rehabilitasyonu, FTR5005 Pulmoner Hastalıklar ve Rehabilitasyonu, FTR6002 Nörolojik Hastalıklar ve Rehabilitasyonu, FTR6003 Kardiyovasküler Hastalıklar ve Rehabilitasyon derslerini almış olmak; FTR0001 Yaz Stajı I'i başarıyla geçmiş olmak FTR0002 Yaz Stajı II' nin ön koşullarıdır.
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nazif Ekin Akalan
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Ders 2018-2019 güz yarıyılında açılmamıştır.
Görüşme Saatleri ve Yeri -
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Uygulama
Temel Kaynaklar -
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Klinik ortamda fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlama, teorik bilgi ve pratik becerilerini uygulama Uygulama
2. Hafta Klinik ortamda fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlama, teorik bilgi ve pratik becerilerini uygulama Uygulama
3. Hafta Klinik ortamda fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlama, teorik bilgi ve pratik becerilerini uygulama Uygulama
4. Hafta Klinik ortamda fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlama, teorik bilgi ve pratik becerilerini uygulama Uygulama
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Staj 1 100


ÖÇ-1Fizyoterapi ve rehabilitasyon programları hakkında temel bilgi ve becerileri gözden geçirir
ÖÇ-2Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli, hastaya özgü temel ölçme değerlendirme yöntemlerini fizyoterapist gözleminde yapar.
ÖÇ-3Danışman fizyoterapist tarafından çizilen tedavi programına gözlem altında eşlik eder.
ÖÇ-4Egzersiz reçetelerini takip eder.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4