Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Fiziksel Aktivite ve Sağlık

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR4013 Fiziksel Aktivite ve Sağlık 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı

Sağlık ve fiziksel aktivite kavramlarını tanıtmak, aktivite ve egzersizlerin sağlıklı yaşamdaki önemini değerlendirmektir.

Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Fzt. Akın BAŞKENT
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma,16.30-17.45, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Görüşme Saatleri ve Yeri Cuma,17.45-18.00, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri interaktif ders
Temel Kaynaklar -1-Essentials of Exercise physiology, W.D. McArdle, F.I. Katch, V.L. Katch, Lippincott, Williams Wilkins,

Baltimore, 2000

2-Egzersiz ve Spor Fizyolojisi, 6. baskı, N. Akgün, Ege Üniv. Basımevi, 1996

3-Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, İlkeler ve Uygulamalar C:1, 4. Baskı (Bölüm-17), Güneş Tıp Kitapevleri,

Ankara, 2007

4-Spor yaralanmalarında FTR prensipleri, N. Ergun, G. Baltacı, Hacettepe Üniv. FTRYO yayınları, 2006,

Ankara

5-Therapeutic Exercise C.M. Hall, L.T.Brody, Lippincott, Williams Wilkins, Baltimore, 1999

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Sağlığın tanımı ve temel sağlık interaktif anlatım
2. Hafta Fiziksel aktivite, egzersiz, ve spor interaktif anlatım
3. Hafta Fiziksel aktivite interaktif anlatım
4. Hafta İnaktivite interaktif anlatım
5. Hafta Fiziksel uygunluk interaktif anlatım
6. Hafta Fiziksel uygunluğun değerlendirilmesi interaktif anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Egzersiz eğitimi prensipleri interaktif anlatım
9. Hafta Egzersiz eğitimi yöntemleri interaktif anlatım
10. Hafta Egzersiz öncesi değerlendirme interaktif anlatım
11. Hafta Egzersiz tipleri interaktif anlatım
12. Hafta Egzersiz reçetelendirme interaktif anlatım
13. Hafta Egzersizin endikasyon ve kontraendikasyonları interaktif anlatım
14. Hafta Genel Tekrar interaktif anlatım
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1I. Sağlıkla ilgili temel kavramları değerlendirir
ÖÇ-2 Sağlığın temel unsurlarını açıklar
ÖÇ-3 Sağlığı etkileyen faktörleri açıklar
ÖÇ-4IV. Sağlığın temel uygulamalarını özetler.
ÖÇ-5V. Fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki yerini tartışır
ÖÇ-6VI. Fiziksel aktivite, egzersiz ve spor kavramlarını tanır
ÖÇ-7VII. Fiziksel uygunluk kavramını ve unsurlarını tanımlar
ÖÇ-8VIII. Fiziksel uygunluğun değerlendirme yöntemlerini örnekler
ÖÇ-9IX. Egzersiz eğitimi prensiplerini ve egzersiz reçetelendirmesini tartışır
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6           
ÖÇ 7           
ÖÇ 8           
ÖÇ 9