Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Spor Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR6006 6 Spor Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu 2/2/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
1. Sporcularda fiziksel uygunluk ölçümleri, spora katılım öncesi değerlendirme prensiplerini öğrenmek.

2. Spor yaralanmalarını-iyileşme süreçlerini tanımlamak.

3. Sporda ve yaralanmalarında uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ve tedavi yaklaşımları ile ilgili temel özelliklerin kavranmasını ve uygulamaya yansıtılmasını sağlamak.

4. Spor yaralanmalarından sonra fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında problem çözme becerisini geliştirerek, sporcunun güvenli bir şekilde spora dönüşünü sağlamak.

5. Spor yaralanlarına yönelik koruyucu yöntemleri öğretmek. 
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Adnan Apti
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Ders 2018-2019 güz yarıyılında açılmamıştır.
Görüşme Saatleri ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi, C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Sözel anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
Temel Kaynaklar  1- Baltacı G, Tunay BV, Beşler A, Ergun N. Spor Yaralanmalarında Egzersiz Tedavisi, 2. Baskı, Alp Yayıncılık, 2006.

2- Ergun N, Baltacı G. Spor Yaralanmalarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Prensipleri, 2.Basım, Pelin Ofset Yayıncılık, 2006.

3- Puddu G., Giombini A., Selvanetti A. Rehabilitation of Sports Injuries. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, NY, 2001.

4- American College of Sports Medicine?s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 7th Edt, Lippincott Williams&Wilkins, 2006

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Spor fizyoterapisi, sporda ölçme ve değerlendirme yöntemleri Sözel anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
2. Hafta Fiziksel uygunluk nedir? Sporcularda, erişkinlerde, özürlülerde ve çocuklarda uygulanan fiziksel uygunluk testleri-klinikte pratik uygulamalar Sözel anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
3. Hafta Çocuk ve spor, kadın ve spor Sözel anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
4. Hafta Antrenman bilgisi ve spor psikolojisi Sözel anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
5. Hafta Sporda beslenme ve doping Sözel anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
6. Hafta Kronik hastalıklarda egzersiz planlaması-öğrenci sunumları Sözel anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Sporların sınıflandırması, sporcularda yumuşak doku yaralanmaları ve iyileşmesi süreci Sözel anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
9. Hafta Spor yaralanmalarında ilk yardım ve ön tedaviyi tanımlar. Sözel anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
10. Hafta Spor yaralanmalarında tedavi prensipleri ve kesin tedavi Sözel anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
11. Hafta Sporcularda üst ekstremite yaralanmaları ve fizyoterapi-rehabilitasyon programının planlanması Sözel anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
12. Hafta Sporcularda alt ekstremite yaralanmaları ve fizyoterapi-rehabilitasyon programının planlanması Sözel anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
13. Hafta Spor yaralanmalarından sonra sporcuların spora dönüş kriterleri ve spora dönüş için gerekli olan sporcunun ihtiyacına uygun fonksiyonel rehabilitasyon programı oluşturulması ve uygulanması Sözel anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
14. Hafta Genel Tekrar Sözel anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Proje ödevleri.
15. Hafta Final
16. Hafta Final
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 50
Final 1 50


ÖÇ-1Spor fizyoterapisini, sporda ölçme ve değerlendirmenin önemini, prensiplerini, fiziksel uygunluğu ve sporcularda, erişkinlerde, engellilerde, kadınlarda ve çocuklarda uygulanan fiziksel uygunluk testlerini ve uygun spor konularını tanımlar
ÖÇ-2Spor yaralanmalarında ilk yardım ve ön tedaviyi tanımlar.
ÖÇ-3Antrenman bilgisi ve spor psikolojisi konularını tanımlar. Sporda beslenme ve doping konuları ile ilişkisini açıklar.
ÖÇ-4Sporcularda üst, alt ekstremite ve kolumna vertebralis yaralanmalarını tanımlar, değerlendirme yapar, elde ettiği değerlendirme sonuçlarını klinik karar verme sürecinde kullanır, sentez yaparak kesin tedavi programını hazırlar.
ÖÇ-5Spor yaralanmalarından sonra sporcuların spora dönüş kriterlerini tanımlar ve spora dönüş için gerekli olan sporcunun ihtiyacına uygun fonksiyonel rehabilitasyon programını planlayarak temel düzeyde uygular
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5