Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Geriatrik Rehabilitasyon

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR5013 Geriatrik Rehabilitasyon 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Bu ders yaşlanma biyolojisi, yaşlanamanın vücut sistemleri üzerine etkisi, yaşlılıkta egzersiz ile oluşan değişiklikler, yaşlılarda fonksiyonel durum değerlendirilmesi, geriatrik fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını içermektedir.
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri 2018-2019 Güz yarıyılında ders açılmamıştır.
Görüşme Saatleri ve Yeri 2018-2019 Güz yarıyılında ders açılmamıştır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım
Temel Kaynaklar

-   Gill Solberg, Vardita Gur, Eli Adar. Postural Disorders and Musculoskeletal Dysfunction: Diagnosis, Prevention and Treatment. Churchill Livingstone. Second edition. 2008.

-  Hertling D, Kessler RM. Management of common musculoskeletal disorders: physical therapy principles and methods.Williams and Wilkins. 2006

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Yaşlanma teorileri Sözlü Anlatım
2. Hafta Yaşlanma ile ortaya çıkan anatomik, fizyolojik ve fonksiyonel değişiklikler Sözlü Anlatım
3. Hafta Yaşlanma ile ortaya çıkan anatomik, fizyolojik ve fonksiyonel değişiklikler Sözlü Anlatım
4. Hafta Yaşlanma ile ortaya çıkan ve yaygın olarak görülen patolojik durumlar: bunların fonksiyona etkileri ve tedavi yaklaşımları Sözlü Anlatım
5. Hafta Yaşlanma ile ortaya çıkan ve yaygın olarak görülen patolojik durumlar: bunların fonksiyona etkileri ve tedavi yaklaşımları Sözlü Anlatım
6. Hafta Yaşlanma ile ortaya çıkan ve yaygın olarak görülen patolojik durumlar: bunların fonksiyona etkileri ve tedavi yaklaşımları Sözlü Anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Yaşlılarda görülen iletişim, eğitim ve öğrenme problemleri Sözlü Anlatım
9. Hafta Geriatrik rehabilitasyonda fizyoterapinin rolü ve fizyoterapi yaklaşımları Sözlü Anlatım
10. Hafta Geriatriklerde psikososyal yaklaşım Sözlü Anlatım
11. Hafta Geriatriklerde psikososyal yaklaşım Sözlü Anlatım
12. Hafta Geriatriye özel değerlendirme yöntemleri Sözlü Anlatım
13. Hafta Geriatriye özel değerlendirme yöntemleri Sözlü Anlatım
14. Hafta Genel Tekrar Sözlü Anlatım
15. Hafta Final
16. Hafta Final
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Yaşlanma ve sağlıklı yaşlanma kavramlarını bilir
ÖÇ-2Yaş alma ile sistemlerde görülen değişiklikleri bilir
ÖÇ-3Yaşlıya özel fizyoterapi değerlendirmesini bilir ve uygulayabilir
ÖÇ-4Yaşlı birey için doğru egzersiz programı çizebilir ve uygulayabilir
ÖÇ-5Yaşlıllığa bağlı patolojilerde uygun fizyoterapi programını çizer ve uygulayabilir.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5