Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Temel Hareket Analizi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR5012 Temel Hareket Analizi 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
 Hareket analizine yönelik anatomik, fizyolojik ve mekanik temel prensipleri tanımlamak; fizyoterapi ve rehabilitasyonun özel alanlarına yönelik hareket analizi yöntemlerini seçebilme ve sorgulama becerisi kazandırmaktır.
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. N. Ekin Akalan
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri 2018-2019 Güz yarıyılında ders açılmamıştır.
Görüşme Saatleri ve Yeri 2018-2019 Güz yarıyılında ders açılmamıştır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  İnteraktif ve projeksiyonlu demo gösterileri
Temel Kaynaklar  

1. Human Movement Explained. Butterworth-Heinemann Ldt. Linacre House, Jordan Hill, Oxford 1996.

2. Nordin M, Frankel VH. Basic Biomechanics of the Musculoskeletal System. Second Edition. Lea&Febiger , USA, 1989.

3. Soderberg GL. Kinesiology. Second Edition. William&Wilkins a Waverly Company, Baltimore, 2005.

4. Lippert LS. Clinical Kinesiology and Anatomy. Fourth Edition. F. A. Davis Company, USA, 2006.

5. Levangie PK, Norkin CC. Joint Structure and Function: a Comprehensive Analysis. Fourth Edition. F. A. Davis Company, Philadelphia, 2005.

6. Valmassy RL. Clinical Biomechanics of the Lower Extremities. Mosby, 1996. 

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Hareket analizine yönelik mekanik prensipler interaktif, video analiz üzerinde tartışma
2. Hafta Hareketin nörofizyolojik temelleri interaktif, video analiz üzerinde tartışma
3. Hafta Hareket analizinde kullanılan yöntem ve uygulamalar interaktif, video analiz üzerinde tartışma
4. Hafta Sağlıklı bireylerde hareket analizi interaktif, video analiz üzerinde tartışma
5. Hafta Nörolojik rehabilitasyonda hareket analizi interaktif, video analiz üzerinde tartışma
6. Hafta Ortopedik rehabilitasyonda hareket analizi interaktif, video analiz üzerinde tartışma
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta Pediatrik rehabilitasyonda hareket analizi interaktif, video analiz üzerinde tartışma
9. Hafta Protez ortez uygulamalarında hareket analizi interaktif, video analiz üzerinde tartışma
10. Hafta Spor fizyoterapisinde hareket analizi interaktif, video analiz üzerinde tartışma
11. Hafta Hareket analizlerine yönelik örneklerin tartışılması interaktif, video analiz üzerinde tartışma
12. Hafta Hareket analizlerine yönelik örneklerin tartışılması interaktif, video analiz üzerinde tartışma
13. Hafta Araştırma planlamada hareket analizi interaktif, video analiz üzerinde tartışma
14. Hafta FİNAL SINAVI HAZIRLIK interaktif, video analiz üzerinde tartışma
15. Hafta Final
16. Hafta Final
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-1Mesleğe ait temel bilgilerden insan vücudunun temel yapı ve fonksiyonları konularını gözden geçirme becerisini kazanır
ÖÇ-2Hareketlerin kinezyolojik analizini yapabilme becerisini kazanır
ÖÇ-3Problemlere karar verebilme becerisini kazanır
ÖÇ-4Problem çözümüne yönelik planlama ve organizasyon kapasitesi becerisini kazanır
ÖÇ-5Hastayı değerlendirip kinezyolojik gereksinimlerini belirleme becerisini kazanacaktır
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5