Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Spinal Patolojiler

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR5011 Spinal Patolojiler 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
 Omurga ve çevresindeki yapıların detaylı biyomekanik özellikleri, değerlendirme ve patolojik durumların tanımlanması, yapısal ve edinsel omurga problemlerine yaklaşımlar ile tedavi prensiplerinin öğrenilmesi hedeflenir.
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Adnan Apti
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri 2018-2019 Güz yarıyılında ders açılmamıştır.
Görüşme Saatleri ve Yeri 2018-2019 Güz yarıyılında ders açılmamıştır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözel anlatım, Barkovizyon sunumu, Video gösterimi, Vaka örnekleri, Proje ödevleri
Temel Kaynaklar  Boos N., Aebi M. Spinal Disorders. Fundamentals of Diagnosis and Tratment. Springer 2008, Heidelberg.
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Omurga anatomisi Sözel anlatım, Barkovizyon sunumu, Video gösterimi, Vaka örnekleri, Proje ödevleri
2. Hafta Omurga kineziyolojisi ve biyomekaniği Sözel anlatım, Barkovizyon sunumu, Video gösterimi, Vaka örnekleri, Proje ödevleri
3. Hafta Omurga kineziyolojisi ve biyomekaniği Sözel anlatım, Barkovizyon sunumu, Video gösterimi, Vaka örnekleri, Proje ödevleri
4. Hafta Omurga deformiteleri: Kifoz, Lordoz. Sözel anlatım, Barkovizyon sunumu, Video gösterimi, Vaka örnekleri, Proje ödevleri
5. Hafta Ankilozan spondilit, omurga mekaniği ve deformitesi. Sözel anlatım, Barkovizyon sunumu, Video gösterimi, Vaka örnekleri, Proje ödevleri
6. Hafta Omurga deformiteleri: Skolyoz Sözel anlatım, Barkovizyon sunumu, Video gösterimi, Vaka örnekleri, Proje ödevleri
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Omurga deformiteleri: Skolyoz Sözel anlatım, Barkovizyon sunumu, Video gösterimi, Vaka örnekleri, Proje ödevleri
9. Hafta Spinal instabiliteler Sözel anlatım, Barkovizyon sunumu, Video gösterimi, Vaka örnekleri, Proje ödevleri
10. Hafta Servikal diskopatiler, radikülopatiler, görüntüleme, değerlendirme, tedavi yöntemleri. Sözel anlatım, Barkovizyon sunumu, Video gösterimi, Vaka örnekleri, Proje ödevleri
11. Hafta Lomber diskopatiler, radikülopatiler, görüntüleme, değerlendirme, tedavi yöntemleri. Sözel anlatım, Barkovizyon sunumu, Video gösterimi, Vaka örnekleri, Proje ödevleri
12. Hafta Vertebral ve Medulla spinalis tümörleri, Post-op Rehabilitasyon. Sözel anlatım, Barkovizyon sunumu, Video gösterimi, Vaka örnekleri, Proje ödevleri
13. Hafta Nöral tüp defektleri, değerlendirme, tedavi, komplikasyonlar ve hasta takibi. Sözel anlatım, Barkovizyon sunumu, Video gösterimi, Vaka örnekleri, Proje ödevleri
14. Hafta Sporcularda omurga akut omurga yaralanmaları. Değerlendirme, Görüntüleme, Tedavi. Sözel anlatım, Barkovizyon sunumu, Video gösterimi, Vaka örnekleri, Proje ödevleri
15. Hafta Final
16. Hafta Final
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 50
Final 1 50


ÖÇ-1Omurga biyomekaniğini öğrenir.
ÖÇ-2Omurgayı ve patolojileri detaylı değerlendirebilir.
ÖÇ-3Cerrahi ve konservatif tedavi gerektiren durumları ayrıt edebilir.
ÖÇ-4Patolojik durumlara ve hastaya özgü optimal tedavi programını belirler.
ÖÇ-5Koruyucu yaklaşımlar ve hasta takibini öğrenir.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5