Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Protez Rehabilitasyonu

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR6005 6 Protez Rehabilitasyonu 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
 Implantlar, protez tipleri, bölgesel protez uygulamaları ve protetik rehabilitasyonun temel özelliklerinin anlaşılmasını amaçlamaktadır.
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nazif Ekin Akalan
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Ders 2018-2019 güz yarıyılında açılmamıştır.
Görüşme Saatleri ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -İnteraktif kuramsal ders anlatımı, tartışma ve demonstrasyon
Temel Kaynaklar -Donald G. Shurr , John W. Michael, Prosthetics and Orthotics Fundamentals of mechanical behavior of prosthesis, types, applications, and rehabilitation after amputation.
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Protez Rehabilitasyonuna Giriş İnteraktif kuramsal ders
2. Hafta Amputasyon Etyolojileri İnteraktif kuramsal ders
3. Hafta Normal Yürüme İnteraktif kuramsal ders
4. Hafta Patolojik Yürüme İnteraktif kuramsal ders
5. Hafta Operasyon Öncesi Değerlendirme İnteraktif kuramsal ders
6. Hafta Amputasyon ve Amputasyon sonrası Yaklaşım İnteraktif kuramsal ders
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Alt Ekstremite Protezleri I (Transtibial Protez ve Rehabilitasyon) İnteraktif kuramsal ders
9. Hafta Alt Ekstremite Protezleri II (Transfemoral Protez ve Amputasyon) İnteraktif kuramsal ders
10. Hafta Alt Ekstremite Protezleri III (Yüksek Seviyeli Amputasyonlar) İnteraktif kuramsal ders
11. Hafta Üst Ekstremite Protezleri ve Rehabilitasyon I İnteraktif kuramsal ders
12. Hafta Üst Ekstremite Protezleri ve Rehabilitasyon II İnteraktif kuramsal ders
13. Hafta Çocuklarda Ekstremite Defisitleri ve Rehabilitasyon İnteraktif kuramsal ders
14. Hafta Protezde Yeni Gelişmeler İnteraktif kuramsal ders
15. Hafta Final
16. Hafta Final
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Protezin biyomekanik temellerini çeşitlerini hastaya özel protez uygulamalarını ve uygulama sonrası rehabilitasyonu öğrenerek hastayı değerlendirip fizyoterapi gereksinimlerini belirleme,
ÖÇ-2Fizyoterapi alanındaki uygulamalar için gerekli olan model teknik ve araçları seçebilme, bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilme,
ÖÇ-3Sorunları tanımlayarak analiz etme,
ÖÇ-4Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulamalı araç-gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kavrama,
ÖÇ-5Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış, verileri yorumlama becerisi kazanacaklardır.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5