Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Romatolojik Hastalıklar ve Rehabilitasyonu

Romatolojik Hastalıklar ve Rehabilitasyonu

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR6004 6 Romatolojik Hastalıklar ve Rehabilitasyonu 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencilerine romatizmal hastalıkların oluş mekanizmalarını, hastalık çeşitlerini, fizyoterapi ve rehabilitasyon gereksinim nedenlerini ve tedavi özelliklerini anlatmak ve uygulamalı olarak göstererek romatolojik rehabilitasyon alanındaki fizyoterapistin ihtiyaç duyacağı bilgi ve beceriyi arttırmak. 
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Ders 2018-2019 Güz yarıyılında açılmamıştır.
Görüşme Saatleri ve Yeri -
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Anlatım, Uygulama
Temel Kaynaklar  

1.             Rheumatology- Evidence Based Practice for Physiotherapists and Occupational Therapists. Ed. Krysia Dziedzic, Alison Hammond. Elsevier,2010.

2.             Romatizmal Hastalıklarda Klinik Tedavi. Çev. Ed. Prof.Dr. Ayhan Dinç. RAED, Yüce Yay., 2007.

3.             Tidy's Physiotherapy. Çev.Ed. Prof.Dr. Edibe Yakut, Prof. Dr. Hülya Kayıhan. Pelikan Yay., 2008.

4.             Kelly's Text Book of Rheumatology. Ed. Gary S. Firestain. Pheledelphia,Elsevier, 2009.

5.             Rheumatology. Ed. Marc C. Hochberg. Edinburg, Mosby. 2003

6.             Romatoloji El Kitabı, Çev. Ed. Doç.Dr.Hüseyin T.E. Özer, Doç.Dr. Rengin Güzel. Nobel Tıp Kitabevleri, 2009.

7.             Romatoloji Vaka Derlemeleri-I.Ed. Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu. RAED, 2011.

8.             Romatoloji Vaka Derlemeleri-II. Ed. Doç.Dr. Ahmet Mesut Onat. RAED, 2012.

Diğer Kaynaklar  -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Romatolojik Rehabilitasyona Giriş, Kavramlar ve Multidisipliner Yaklaşım Sözlü anlatım
2. Hafta Spondilartropatiler Sözlü anlatım
3. Hafta Romatolojik Rehabilitasyonda Tedavi Yaklaşımları, Biyopsikososyal Model ve Hasta Eğitimi Sözlü anlatım
4. Hafta Romatolojik Rehabilitasyonda Tedavi Yaklaşımları, Ağrı Yönetimi ve Psikolojik Desteğin Rolü Sözlü anlatım
5. Hafta Romatolojik Rehabilitasyonda Tedavi Yaklaşımları, Eklem Koruma ve Yorgunluk Yönetimi, Ortez ve Yardımcı Cihazları Rolü Sözlü anlatım
6. Hafta Romatoid artrit ve diğer inflamatuvar artropatiler Sözlü anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Seronegatif Artritler, Ankilozan Spondilit, Psöriatik Artrit, Reaktif Artrit, Behçet Hastalığı Sözlü anlatım
9. Hafta Juvenil İdiopatik Artropatiler Sözlü anlatım
10. Hafta Osteoartrit Sözlü anlatım
11. Hafta Osteoporoz Sözlü anlatım
12. Hafta Fibromyalji Sendromu, Miyofasyal Ağrı Sendromu ve Diğer Yaygın Ağrılı hastalıklar. Sözlü anlatım
13. Hafta Konnektif Doku Hastalıkları, Sistemik Lupus Eritematozus, Skleroderma, Myozitler Sözlü anlatım
14. Hafta Septik artritler, Gut, Sarkoidoz, Vaskülitler Sözlü anlatım
15. Hafta Final
16. Hafta Final
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Romatizmal hastalığın patofizyolojisini öğrenir.
ÖÇ-2Hastalıklar arasındaki farkları ve hastalığa ait özellikleri tanır.
ÖÇ-3Fizyoterapi ve rehabilitasyon değerlendirmelerini yapabilir.
ÖÇ-4Fizyoterapi ve rehabilitasyon ihtiyacını belirleyebilir, uygun tedavi yaklaşımlarını belirleyerek, uygulamasını yapabilir.
ÖÇ-5Hastaya yaşamını sürdürmesi için gerekli olan öneriler ve koruyucu yaklaşımlar konusunda rehberlik yapabilir.
ÖÇ-6Hastalık sürecinin yönetiminde aktif görev alır.
ÖÇ-7Ek sorunlar konusunda sağlık personeli olarak danışmalık ve yönlendirmede bulunabilir.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6           
ÖÇ 7