Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Kardiyovasküler Hastalıklar ve Rehabilitasyonu

Kardiyovasküler Hastalıklar ve Rehabilitasyonu

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR6003 6 Kardiyovasküler Hastalıklar ve Rehabilitasyonu 2/2/0 Z Türkçe 3
Dersin Amacı
 Kardiyovasküler problemi olan hastalarda, problemlerintanınması, uygun değerlendirme yöntemleri ile hastaların değerlendirilmesi, kardiyak rehabilitasyon yaklaşımları ve uygulamalarının seçimi ile hastaya uygun tedavi programının planlanması ve uygulanabilmesinin sağlanması.
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri ,
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Ders 2018-2019 Güz yarıyılında açılmamıştır.
Görüşme Saatleri ve Yeri -
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Uygulama
Temel Kaynaklar 1.American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation. Guidelines for Cardiac Rehabilitation and Secondary Prevention programs. 5th ed. Champaign, IL: Human Kinetics, 2013.
2.Thow M. Exercise Leadership in Cardiac Rehabilitation: An Evidence-Based Approach. 1st ed. Singapore: Wiley, 2006
3.ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2013.
4.Hacettepe Üniversitesi, e-kaynaklar, pubmed, WOS

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Ders içeriği ve tanımlanması, Kardiyak rehabilitasyonun tarihçesi, tanımı ve komponentleri Sözlü ve uygulamalı anlatım
2. Hafta Major kalp hastalıkları tanımı ve genel özellikleri Sözlü ve uygulamalı anlatım
3. Hafta Kardiyovasküler değerlendirme ve elektrokardiyografi Sözlü ve uygulamalı anlatım
4. Hafta Erken dönem kardiyak rehabilitasyon programı Sözlü ve uygulamalı anlatım
5. Hafta Koroner arter hastalıkları ve koroner sendrom Sözlü ve uygulamalı anlatım
6. Hafta Değiştirilebilen risk faktörleri ve tedavisi I Sözlü ve uygulamalı anlatım
7. Hafta Değiştirilebilen risk faktörleri ve tedavisi II Sözlü ve uygulamalı anlatım
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Kardiyovasküler hastalıklarda kullanılan egzersiz testleri Sözlü ve uygulamalı anlatım
10. Hafta Egzersiz eğitimi ve dış hasta kardiyak rehabilitasyon programı Sözlü ve uygulamalı anlatım
11. Hafta Revaskülarizasyon ve kardiyak cerrahiden sonra kardiyak rehabilitasyon Sözlü ve uygulamalı anlatım
12. Hafta Kardiyak rehabilitasyonda hasta eğitimi Sözlü ve uygulamalı anlatım
13. Hafta Koruyucu kardiyak rehabilitasyon Sözlü ve uygulamalı anlatım
14. Hafta Periferik damar hastalıklarında rehabilitasyon Sözlü ve uygulamalı anlatım
15. Hafta Final
16. Hafta Final
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Kardiyovasküler rehabilitasyonla ilgili temel kavramları açıklar
ÖÇ-2Kardiyovasküler hastalıkların klinik özelliklerini tanımlar
ÖÇ-3Kardiyovasküler sorunları olan hastaları fiziksel, fizyolojik ve fonksiyonel açıdan değerlendirir.
ÖÇ-4Kardiyovasküler sorunları olan hastalarda fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını uygular
ÖÇ-5Kardiyovasküler sorunları olan hastalarda yaşam kalitesi ve psikososyal durumu değerlendirir ve ev programı verir.
ÖÇ-6Kardiyovasküler riski olan kişilerde risk faktörlerini analiz eder
ÖÇ-7Kardiyovasküler riski olan kişilerde hasta eğitimi ve davranış modifikasyonu yapar
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6           
ÖÇ 7